Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Plākšņu siltummaiņa konstruēšana ar siltummaiņu aprēķina programmu
Title in English Plate Heat Exchanger Design with Heat Exchangers Calculation Program
Department
Scientific advisor Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
Reviewer Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
Abstract Maģistra darba tēma ir “Siltummaiņu aprēķina programmas pielietojums lodēto plākšņu siltummaiņu konstruēšanai”, un darba autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras studiju programmas „Siltumenerģētika un siltumtehnika” students Nauris Krištobs. Maģistra darba mērķis ir veikt apskatu un pētījumus par plākšņu siltummaiņu pielietojuma jomām, to raksturlielumiem, ekspluatācijas īpašībām, aprēķina metodiku un datorprogrammu pielietojumu to konstruēšanā. Darba izstrādē tika izmantota praktiskā darba pieredze plākšņu siltummaiņu ražotājfirmā SIA Eko-Air, kas atrodas Salaspilī. Darba pirmajā daļā ir aprakstīti daži no kompakto plākšņu tipa siltummaiņu pielietojumiem, īpaši apkures sistēmās, saldēšanas un siltumsūkņu iekārtās. Divas siltummaiņu aprēķinu metodikas ir aprakstītas darba otrajā daļā, kur dots šo metodiku salīdzinājums. Darba trešajā daļā apskatīta siltummaiņu aprēķinu datorprogramma Anex with predict. Darba ceturtajā daļā ir aprakstīti siltummaiņu darbību noteicošie parametri un raksturlielumi, bet piektajā daļā ir analizēta materiālu izvēle, pielāgojamie standarti un ūdens kvalitātes ietekme uz iekārtu darbību. Sestajā daļā tiek pieņemta plākšņu sākotnējā ģeometrija, izveidoti un aprēķināti 8 plākšņu varianti, no kuriem pēc analīzes un salīdzinājuma ir izvēlēts pats izdevīgākais. Darbā ir 50 lapaspuses skaidrojošā teksta, 7 tabulas, 16 attēli, 19 pielikumi, izmantoti 20 literatūras avoti
Keywords Siltummainis, lodētais plākšņu siltummainis, plākšņu siltummainis, Re, Nu, Pr, siltumpārejas koeficients
Keywords in English Heat exchanger, brazed plate heat exchanger, plate heat exchanger, Re, Nu, Pr, heat transfer coefficient
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 22.01.2016 17:51:26