Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Dūmgāzu kondensatori biokurināmajiem katliem, aprēķini un konstrukcijas
Nosaukums angļu valodā Flue Gas Condensers for Biofuel Boilers, Calculations and Design
Autors Ģirts Bodžs
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
Recenzents Dr.sc.ing. Ivars Bekmanis
Anotācija Maģistra darba tēma: „Dūmgāzu kondensatori biokurināmajiem katliem, aprēķini un konstrukcijas”. Dotajā darbā tiek apskatītas dažādas dūmgāzu kondensatoru konstrukcijas ar mērķi palielināt enerģētisko iekārtu efektivitāti un vienlaicīgi samazināt kurināmā izmaksas. Darba mērķis – izpētīt esošo katlumāju, kas darbojas uz biokurināmā (šķeldas) kurināmo un veikt metodikas izstrādi, lai katliekārtām izvēlētos dūmgāzu ekonomaizeru, skruberu. Darbā aplūkotas AS ”Rīgas Siltums” siltumcentrāles un konkrēti šķeldas katli ar ekonomaizeriem. Darbā tiek izanalizētas dūmgāzu kondensatora priekšrocības un to trūkumi. Pēc esošas katlumājas tiek veikts kurināmā siltuma sadegšanas aprēķins un izstrādāta atbilstoša metodika dūmgāzu kondensatora izvēlei, izejot no darbā veiktajiem aprēķiniem, dūmgāzu parametriem un dūmgāzu kondensatora darbības analīzes, par pamatu ņemot metodiku līdzīgām iekārtām. Darba beigās doti ieteikumi, kurus būtu vēlams realizēt stabilākai dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darbībai, kā arī pārbaudītā esošā metodika ļauj veikt dūmgāzu ekonomaizera izvēli atbilstoši konkrētai katliekārtai un tās parametriem. Rezultāti salīdzināti ar darbojošās siltumcentrāles reāliem ekspluatācijas datiem. Darbā: 58 lappuses teksts, 21 attēli, 9 tabulas, 6 pielikumi un 36 literatūras avoti. Darbs rakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Dūmgāzu kondensatori, biokurināmie katli, skruberis, latentais siltums.
Atslēgas vārdi angļu valodā The Flue Gas Condensers, bio-fuel boilers, latent heat.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2016 15:20:18