Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Dūmgāzu kondensatori biokurināmajiem katliem, aprēķini un konstrukcijas
Title in English Flue Gas Condensers for Biofuel Boilers, Calculations and Design
Department
Scientific advisor Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
Reviewer Dr.sc.ing. Ivars Bekmanis
Abstract Maģistra darba tēma: „Dūmgāzu kondensatori biokurināmajiem katliem, aprēķini un konstrukcijas”. Dotajā darbā tiek apskatītas dažādas dūmgāzu kondensatoru konstrukcijas ar mērķi palielināt enerģētisko iekārtu efektivitāti un vienlaicīgi samazināt kurināmā izmaksas. Darba mērķis – izpētīt esošo katlumāju, kas darbojas uz biokurināmā (šķeldas) kurināmo un veikt metodikas izstrādi, lai katliekārtām izvēlētos dūmgāzu ekonomaizeru, skruberu. Darbā aplūkotas AS ”Rīgas Siltums” siltumcentrāles un konkrēti šķeldas katli ar ekonomaizeriem. Darbā tiek izanalizētas dūmgāzu kondensatora priekšrocības un to trūkumi. Pēc esošas katlumājas tiek veikts kurināmā siltuma sadegšanas aprēķins un izstrādāta atbilstoša metodika dūmgāzu kondensatora izvēlei, izejot no darbā veiktajiem aprēķiniem, dūmgāzu parametriem un dūmgāzu kondensatora darbības analīzes, par pamatu ņemot metodiku līdzīgām iekārtām. Darba beigās doti ieteikumi, kurus būtu vēlams realizēt stabilākai dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darbībai, kā arī pārbaudītā esošā metodika ļauj veikt dūmgāzu ekonomaizera izvēli atbilstoši konkrētai katliekārtai un tās parametriem. Rezultāti salīdzināti ar darbojošās siltumcentrāles reāliem ekspluatācijas datiem. Darbā: 58 lappuses teksts, 21 attēli, 9 tabulas, 6 pielikumi un 36 literatūras avoti. Darbs rakstīts latviešu valodā.
Keywords Dūmgāzu kondensatori, biokurināmie katli, skruberis, latentais siltums.
Keywords in English The Flue Gas Condensers, bio-fuel boilers, latent heat.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 22.01.2016 15:20:18