Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Klientam pielāgotu ģitāras ietvaru ražošanas biznesa modeļa izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Business Model Development for Customized Guitar Case Manufacturing"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA Inese Suija-Markova
Recenzents Dipl.phys.,MBA Māris Millers
Anotācija Purmalis J. Klientam pielāgotu ģitāras ietvaru ražošanas biznesa modeļa izstrāde: Maģistra darbs/ J.Purmalis. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2015. -93.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 10 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 61 avoti angļu valodā. Darba mērķis ir izstrādāt rentablu biznesa modeli, kur klients var pielāgot ģitāras ietvara dizainu un to pasūtīt. Pirmajā darba daļā ir aplūkoti biznesa modeļi un to ietvari, kas ir saistīti ar klienta iesaisti produkta izstrādē. Otrajā darba daļā ir analizēts potenciālais tirgus un noteikts, kas ir primārais klients, kā arī izanalizēta cena, par kādu klients būtu gatavs iegādāties produktu. Trešā darba daļā ir izveidots biznesa modelis, kas balstīts uz masveida pielāgošanas biznesa modeli un strukturēts pēc Biznesa Modeļa Audekla ietvara. Autora nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: - Potenciālais klients ir gatavs maksāt par pielāgojamu ģitāras ietvaru. - Potenciālais klients ir gatavs iesaistīties ģitāras ietvara dizaina izstrādē. Ieejot tirgū, ir jāizvēlas stratēģija, kuras pamatā ir klienta vērtības, nevis cena.
Atslēgas vārdi biznesa modelis, ģitāras ietvars, masveida pielāgošana
Atslēgas vārdi angļu valodā business model, guitar case, mass customization
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2016 10:01:55