Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Klientam pielāgotu ģitāras ietvaru ražošanas biznesa modeļa izstrāde"
Title in English "Business Model Development for Customized Guitar Case Manufacturing"
Department
Scientific advisor MBA Inese Suija-Markova
Reviewer Dipl.phys.,MBA Māris Millers
Abstract Purmalis J. Klientam pielāgotu ģitāras ietvaru ražošanas biznesa modeļa izstrāde: Maģistra darbs/ J.Purmalis. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2015. -93.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 10 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 61 avoti angļu valodā. Darba mērķis ir izstrādāt rentablu biznesa modeli, kur klients var pielāgot ģitāras ietvara dizainu un to pasūtīt. Pirmajā darba daļā ir aplūkoti biznesa modeļi un to ietvari, kas ir saistīti ar klienta iesaisti produkta izstrādē. Otrajā darba daļā ir analizēts potenciālais tirgus un noteikts, kas ir primārais klients, kā arī izanalizēta cena, par kādu klients būtu gatavs iegādāties produktu. Trešā darba daļā ir izveidots biznesa modelis, kas balstīts uz masveida pielāgošanas biznesa modeli un strukturēts pēc Biznesa Modeļa Audekla ietvara. Autora nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: - Potenciālais klients ir gatavs maksāt par pielāgojamu ģitāras ietvaru. - Potenciālais klients ir gatavs iesaistīties ģitāras ietvara dizaina izstrādē. Ieejot tirgū, ir jāizvēlas stratēģija, kuras pamatā ir klienta vērtības, nevis cena.
Keywords biznesa modelis, ģitāras ietvars, masveida pielāgošana
Keywords in English business model, guitar case, mass customization
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 20.01.2016 10:01:55