Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ūdens Publisko telpu arhitektūras tēlā Rīgā
Nosaukums angļu valodā Water in Architectural Image of Riga City Public Spaces
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs E. Bērziņš
Recenzents Lekt. M. Zemītis
Anotācija Rīgā apmēram piektdaļu teritorijas sedz ūdens. Tomēr jautājums, vai galvaspilsētas pilsētvide ir cieši saistīta ar to, veidojot ūdeņiem bagātas pilsētas iespaidu, ir diskutabls. Rīgai ir potenciāls uzlabot savu kopējo pilsētas dzīves kvalitāti, uzlabojot savas ūdensmalas, saikni ar tām un plašāk iesaistot ūdeni sabiedrisko telpu arhitektūrā un pilsētas tēlā. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Rūda Rubeņa bakalaura darbs „Ūdens lietojums publisko telpu arhitektūras tēlā Rīgā” tiek koncentrēts uz Rīgas un ārzemju arhitektūras un pilsētplānošanas projektu analīzi, kuri iesaista ūdeni savā arhitektoniskajā tēlā kā estētisku vērtību, komunicē ar to vai kuriem piemīt potenciāls to paveikt nākotnē. Darba mērķis ir konstatēt idejas, paņēmienus un tendences, kuras būtu tālāk izmantojamas, lai attīstītu ūdens un arhitektūras, publiskās telpas sintēzi Rīgā, tādējādi uzlabojot pilsētvidi. Mērķa sasniegšanai veikta informācijas vākšana no teorētiskiem darbiem, ekspertu intervēšana un konkrētu objektu analīze (case studies), vācot informāciju no iespieddarbiem, elektroniskajiem resursiem, kā arī apsekojot un izpētot celtnes un vietas dabā. Pētījums aptver plašu projektu klāstu, sākot no pilsētbūvnieciski nozīmīgiem projektiem līdz ūdens lietošanai iekštelpu interjerā. Pētāmās tēmas un objekti darbā ir strukturēti 3 nodaļās, atbilstoši to tipoloģijai un saiknei ar ūdeni. Apkopojot iegūtos rezultātus, no tiem var izdalīt rekomendācijas, kuras, pielāgojot tās katra gadījuma specifikai, uzskatāmas par universālām dizaina vadlīnijām darbam ar ūdeni, kā arī secinājumus par konkrētiem objektiem, piemēram Tallinas Jūras muzeju, kurš norāda uz analogu projektu trūkumu Rīgā. Atslēgas vārdi: ūdens, estētika, publiskā telpa, Rīga Darba parametri: 50 lappuses, 27 attēli, 4 shēmas, 34 izmatotie informācijas avoti.
Atslēgas vārdi ūdens, estētika, publiskā telpa, Rīga
Atslēgas vārdi angļu valodā water, aesthetics, public space, Riga
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 18:08:07