Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ūdens Publisko telpu arhitektūras tēlā Rīgā
Title in English Water in Architectural Image of Riga City Public Spaces
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E. Bērziņš
Reviewer Lekt. M. Zemītis
Abstract Rīgā apmēram piektdaļu teritorijas sedz ūdens. Tomēr jautājums, vai galvaspilsētas pilsētvide ir cieši saistīta ar to, veidojot ūdeņiem bagātas pilsētas iespaidu, ir diskutabls. Rīgai ir potenciāls uzlabot savu kopējo pilsētas dzīves kvalitāti, uzlabojot savas ūdensmalas, saikni ar tām un plašāk iesaistot ūdeni sabiedrisko telpu arhitektūrā un pilsētas tēlā. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Rūda Rubeņa bakalaura darbs „Ūdens lietojums publisko telpu arhitektūras tēlā Rīgā” tiek koncentrēts uz Rīgas un ārzemju arhitektūras un pilsētplānošanas projektu analīzi, kuri iesaista ūdeni savā arhitektoniskajā tēlā kā estētisku vērtību, komunicē ar to vai kuriem piemīt potenciāls to paveikt nākotnē. Darba mērķis ir konstatēt idejas, paņēmienus un tendences, kuras būtu tālāk izmantojamas, lai attīstītu ūdens un arhitektūras, publiskās telpas sintēzi Rīgā, tādējādi uzlabojot pilsētvidi. Mērķa sasniegšanai veikta informācijas vākšana no teorētiskiem darbiem, ekspertu intervēšana un konkrētu objektu analīze (case studies), vācot informāciju no iespieddarbiem, elektroniskajiem resursiem, kā arī apsekojot un izpētot celtnes un vietas dabā. Pētījums aptver plašu projektu klāstu, sākot no pilsētbūvnieciski nozīmīgiem projektiem līdz ūdens lietošanai iekštelpu interjerā. Pētāmās tēmas un objekti darbā ir strukturēti 3 nodaļās, atbilstoši to tipoloģijai un saiknei ar ūdeni. Apkopojot iegūtos rezultātus, no tiem var izdalīt rekomendācijas, kuras, pielāgojot tās katra gadījuma specifikai, uzskatāmas par universālām dizaina vadlīnijām darbam ar ūdeni, kā arī secinājumus par konkrētiem objektiem, piemēram Tallinas Jūras muzeju, kurš norāda uz analogu projektu trūkumu Rīgā. Atslēgas vārdi: ūdens, estētika, publiskā telpa, Rīga Darba parametri: 50 lappuses, 27 attēli, 4 shēmas, 34 izmatotie informācijas avoti.
Keywords ūdens, estētika, publiskā telpa, Rīga
Keywords in English water, aesthetics, public space, Riga
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 18:08:07