Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Publiskā ārtelpa kā iedzīvotāju komunikācijas veicināšanas līdzeklis
Nosaukums angļu valodā Public Space as a Tool for Stimulating Inhabitants’ Communication
Autors Viktorija Jakovļeva
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs J. Briņķis
Recenzents Dokt. A. Viļuma
Anotācija ANOTĀCIJA Publiskā ārtelpa kā iedzīvotāju komunikācijas veicināšanas līdzeklis Bakalaura darba "Publiskā ārtelpa kā iedzīvotāju komunikācijas veicināšanas līdzeklis" mērķis ir izpētīt pilsētas publisko ārtelpu nozīmi no cilvēku sociālās dzīves aspektiem un izanalizēt konkrētus piemērus Latvijā un pasaulē. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: • Apkopot pētījumus par cilvēka pilsēttelpas vizuālās, psiholoģiskās un fiziskās uztveres principiem; • Izprast, kādas fiziskās un sociālās aktivitātes formas ir raksturīgas cilvēkiem; • Izpētīt kvalitatīvas pilsētvides veidošanas principus. Darbā ir apkopota informācija par telpas uztveres pētijumiem, pilsētas kompozicionālās uzbūves sakarībām, pilsētas iedzīvotāju aktivitāti un kvalitatīvās publiskās ārtelpas jaunrades principiem. Bakalaura darba ietvaros tiek analizēta Līvu laukuma atbilstība kvalitatīvas publiskās ārtelpas kritērijiem. Darbā ir iekļauts arī praktisks pētījums - socioloģiskā aptauja un ekspertu intervijas, kuru rezultātā tiek noteikti Rīgas publiskās ārtelpas trūkumi un iespējamie risinājumi to novēršanai. Bakalaura darbs sastāv no 51 lpp., 29 attēliem, 1 pielikuma un 45 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi pilsētas kompozicionālās organizācijas principi, pilsēttelpas uztvere, kvalitatīvas publiskās ārtelpas kritēriji.
Atslēgas vārdi angļu valodā principles of city compositional organization, perception of urban space, high quality public space criteria.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 15:48:04