Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Publiskā ārtelpa kā iedzīvotāju komunikācijas veicināšanas līdzeklis
Title in English Public Space as a Tool for Stimulating Inhabitants’ Communication
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor J. Briņķis
Reviewer Dokt. A. Viļuma
Abstract ANOTĀCIJA Publiskā ārtelpa kā iedzīvotāju komunikācijas veicināšanas līdzeklis Bakalaura darba "Publiskā ārtelpa kā iedzīvotāju komunikācijas veicināšanas līdzeklis" mērķis ir izpētīt pilsētas publisko ārtelpu nozīmi no cilvēku sociālās dzīves aspektiem un izanalizēt konkrētus piemērus Latvijā un pasaulē. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: • Apkopot pētījumus par cilvēka pilsēttelpas vizuālās, psiholoģiskās un fiziskās uztveres principiem; • Izprast, kādas fiziskās un sociālās aktivitātes formas ir raksturīgas cilvēkiem; • Izpētīt kvalitatīvas pilsētvides veidošanas principus. Darbā ir apkopota informācija par telpas uztveres pētijumiem, pilsētas kompozicionālās uzbūves sakarībām, pilsētas iedzīvotāju aktivitāti un kvalitatīvās publiskās ārtelpas jaunrades principiem. Bakalaura darba ietvaros tiek analizēta Līvu laukuma atbilstība kvalitatīvas publiskās ārtelpas kritērijiem. Darbā ir iekļauts arī praktisks pētījums - socioloģiskā aptauja un ekspertu intervijas, kuru rezultātā tiek noteikti Rīgas publiskās ārtelpas trūkumi un iespējamie risinājumi to novēršanai. Bakalaura darbs sastāv no 51 lpp., 29 attēliem, 1 pielikuma un 45 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Keywords pilsētas kompozicionālās organizācijas principi, pilsēttelpas uztvere, kvalitatīvas publiskās ārtelpas kritēriji.
Keywords in English principles of city compositional organization, perception of urban space, high quality public space criteria.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 15:48:04