Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kompakts urbānais mājoklis 21.gadsimtā
Nosaukums angļu valodā Compact Urban Dwelling in the 21st Century
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs A. Antenišķe
Recenzents Lekt. J. Pansovs
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studentes Līvas Ludvigas bakalaura darba tēma ir Kompakts urbānais mājoklis 21.gadsimtā. Pieaugot zemes dārdzībai, cilvēku skaitam un migrācijai, saskaroties arvien biežāk ar globālām un ekonomiskām problēmām, pieaug pieprasījums pēc kompakta mājokļa, kas spētu nodrošināt visas cilvēka vajadzības. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt cilvēka un telpas mijiedarbību, galvenos telpas veidojošos komponentus, uzskaitīt kompaktu mājokļu veidus, apkopot 21.gadsimta pilsētvides problēmas mājokļu jautājumā un mūsdienu sabiedrības viedokli. Bakalaura darba 1.daļā ir apskatītas cilvēka prasības pret mājokli, to veidojošie komponenti un cilvēka psihoemocionālā telpas uztvere, kā arī apkopotas mūsdienu mājokļa galvenās iezīmes un kompaktu mājokļu veidi. Bakalaura darba 2.daļā ir apkopota informācija par kompaktu mājokļu situāciju Latvijā un Lielbritānijā. Vairāki sociālekonomiskie faktori, kas iezīmē jaunas dzīves telpas un kompaktu mājokļu nepieciešamību mūsdienās, divās ekonomiski un sociāli dažādās vidēs. Bakalaura darba 3.daļā ir apskatītas galvenās 21.gadsimta pilsētvides problēmas saistībā ar cilvēka dzīves telpu, kompakta mājokļa priekšrocības un trūkumi mūsdienu pilsētvidē. Sabiedrības vērtējuma noskaidrošanai tika veikta socioloģiskā aptauja un iegūto rezultātu apkopošana. Pētījuma rezultātā ir apkopotas galvenās cilvēka prasības pret mājokli 21.gadsimtā. Izanalizēts atšķirīgu telpu un tās komponentu psihoemocionālais iespaids uz cilvēku. Apskatīti un sagrupēti maza mēroga mājokļu veidi mūsdienās un to sniegtās iespējas. Kā arī iezīmētas galvenās sabiedrības problēmas mūsdienu pilsētvidē un kompakta mājokļa priekšrocības un trūkumi tajā. Izstrādājot bakalaura darbu, secināju, ka kompakti mājokļi nākotnes perspektīvā kļūst arvien aktuālāks un pieprasītāks mājvietas risinājums dažādām cilvēku grupām. Apkārtējā vide tiešā veidā ietekmē cilvēka psihoemocionālo un veselības stāvokli, tādēļ telpai un pilsētvidei, kurā uzturas cilvēks, ir tieša ietekme uz cilvēku sabiedrību kopumā. Darba apjoms ir 65 lapaspuses, 3 pielikumi. Darbā izmantoti 34 informācijas avoti un 37 attēli.
Atslēgas vārdi maza mēroga mājoklis, kompakts mājoklis, telpa, cilvēks, sociālekonomiski faktori, 21.gadsimts, pilsētvide, ilgtspējība
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords – small-scale housing, compact housing, space, person, socioeconomic factors, 21st century, urban environment, sustainability.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 15:43:11