Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Kompakts urbānais mājoklis 21.gadsimtā
Title in English Compact Urban Dwelling in the 21st Century
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor A. Antenišķe
Reviewer Lekt. J. Pansovs
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studentes Līvas Ludvigas bakalaura darba tēma ir Kompakts urbānais mājoklis 21.gadsimtā. Pieaugot zemes dārdzībai, cilvēku skaitam un migrācijai, saskaroties arvien biežāk ar globālām un ekonomiskām problēmām, pieaug pieprasījums pēc kompakta mājokļa, kas spētu nodrošināt visas cilvēka vajadzības. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt cilvēka un telpas mijiedarbību, galvenos telpas veidojošos komponentus, uzskaitīt kompaktu mājokļu veidus, apkopot 21.gadsimta pilsētvides problēmas mājokļu jautājumā un mūsdienu sabiedrības viedokli. Bakalaura darba 1.daļā ir apskatītas cilvēka prasības pret mājokli, to veidojošie komponenti un cilvēka psihoemocionālā telpas uztvere, kā arī apkopotas mūsdienu mājokļa galvenās iezīmes un kompaktu mājokļu veidi. Bakalaura darba 2.daļā ir apkopota informācija par kompaktu mājokļu situāciju Latvijā un Lielbritānijā. Vairāki sociālekonomiskie faktori, kas iezīmē jaunas dzīves telpas un kompaktu mājokļu nepieciešamību mūsdienās, divās ekonomiski un sociāli dažādās vidēs. Bakalaura darba 3.daļā ir apskatītas galvenās 21.gadsimta pilsētvides problēmas saistībā ar cilvēka dzīves telpu, kompakta mājokļa priekšrocības un trūkumi mūsdienu pilsētvidē. Sabiedrības vērtējuma noskaidrošanai tika veikta socioloģiskā aptauja un iegūto rezultātu apkopošana. Pētījuma rezultātā ir apkopotas galvenās cilvēka prasības pret mājokli 21.gadsimtā. Izanalizēts atšķirīgu telpu un tās komponentu psihoemocionālais iespaids uz cilvēku. Apskatīti un sagrupēti maza mēroga mājokļu veidi mūsdienās un to sniegtās iespējas. Kā arī iezīmētas galvenās sabiedrības problēmas mūsdienu pilsētvidē un kompakta mājokļa priekšrocības un trūkumi tajā. Izstrādājot bakalaura darbu, secināju, ka kompakti mājokļi nākotnes perspektīvā kļūst arvien aktuālāks un pieprasītāks mājvietas risinājums dažādām cilvēku grupām. Apkārtējā vide tiešā veidā ietekmē cilvēka psihoemocionālo un veselības stāvokli, tādēļ telpai un pilsētvidei, kurā uzturas cilvēks, ir tieša ietekme uz cilvēku sabiedrību kopumā. Darba apjoms ir 65 lapaspuses, 3 pielikumi. Darbā izmantoti 34 informācijas avoti un 37 attēli.
Keywords maza mēroga mājoklis, kompakts mājoklis, telpa, cilvēks, sociālekonomiski faktori, 21.gadsimts, pilsētvide, ilgtspējība
Keywords in English Keywords – small-scale housing, compact housing, space, person, socioeconomic factors, 21st century, urban environment, sustainability.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 15:43:11