Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Publiskās ārtelpas reģenerācija lielmēroga rajonos Rīgā
Nosaukums angļu valodā Regeneration of Public Outdoor Space in Large Scale Housing Areas in Riga
Autors Marita Sīmane
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs E.Bondars
Recenzents Dokt. A. Viļuma
Anotācija Lielmēroga dzīvojamie rajoni mūsdienās pilda būtisku lomu pilsētvides attīstībā. Šīs lielmēroga dzīvojamo rajonu teritorijas apdzīvo gandrīz 70% visas Rīgas iedzīvotāju, tādēļ tām ir jāpievērš būtiska uzmanība. Modernisma laikā celtās monotonās un viendabīgās dzīvojamās ēkas un to apkārtne mūsdienās ir fiziski un morāli novecojusi un neatbilst mūsdienu dzīves kvalitātes prasībām. Lai novērstu šo teritoriju pilnīgu degradēšanos ir nekavējoties nepieciešami mājokļu un to apkārtnes uzlabošanas darbi. Šī bakalaura darba mērķis ir izpētīt kvalitatīvu publiskās ārtelpas pamatprincipus un tās reģenerācijas attīstības iespējas lielmēroga rajonos Rīgā. Darba gaitā noskaidrotas galvenās šo teritoriju problēmas un apskatīti iespējamie risinājumi dzīvojamās vides transformācijai un uzlabošanai, lai padarītu šos rajonus apdzīvošanai pievilcīgākus. Kā arī apkopota informācija par dažādiem lielmēroga rajonu publiskās ārtelpas izmantošanas veidiem un to attīstības principiem. Pētījuma nobeigumā tiek veikti secinājumi par publiskās ārtelpas reģenerāciju šajos lielmēroga dzīvojamos rajonos Rīgā. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Maritas Antoņenko bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienots studiju projekta grafiskās daļas samazināti attēli A3 formātā, nozaru speciālistu intervijas un Rīgas lielmēroga rajonu iedzīvotāju aptauja par apkaimes kvalitāti. Bakalaura darbs sastāv no 43 lpp., 47 attēliem, 1 pielikuma un 43 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: lielmēroga dzīvojamie rajoni, publiskā ārtelpa, dzīvojamo teritoriju reģenerācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: large-scale housing areas, public space, regeneration of residential areas
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 15:40:01