Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Publiskās ārtelpas reģenerācija lielmēroga rajonos Rīgā
Title in English Regeneration of Public Outdoor Space in Large Scale Housing Areas in Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor E.Bondars
Reviewer Dokt. A. Viļuma
Abstract Lielmēroga dzīvojamie rajoni mūsdienās pilda būtisku lomu pilsētvides attīstībā. Šīs lielmēroga dzīvojamo rajonu teritorijas apdzīvo gandrīz 70% visas Rīgas iedzīvotāju, tādēļ tām ir jāpievērš būtiska uzmanība. Modernisma laikā celtās monotonās un viendabīgās dzīvojamās ēkas un to apkārtne mūsdienās ir fiziski un morāli novecojusi un neatbilst mūsdienu dzīves kvalitātes prasībām. Lai novērstu šo teritoriju pilnīgu degradēšanos ir nekavējoties nepieciešami mājokļu un to apkārtnes uzlabošanas darbi. Šī bakalaura darba mērķis ir izpētīt kvalitatīvu publiskās ārtelpas pamatprincipus un tās reģenerācijas attīstības iespējas lielmēroga rajonos Rīgā. Darba gaitā noskaidrotas galvenās šo teritoriju problēmas un apskatīti iespējamie risinājumi dzīvojamās vides transformācijai un uzlabošanai, lai padarītu šos rajonus apdzīvošanai pievilcīgākus. Kā arī apkopota informācija par dažādiem lielmēroga rajonu publiskās ārtelpas izmantošanas veidiem un to attīstības principiem. Pētījuma nobeigumā tiek veikti secinājumi par publiskās ārtelpas reģenerāciju šajos lielmēroga dzīvojamos rajonos Rīgā. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Maritas Antoņenko bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienots studiju projekta grafiskās daļas samazināti attēli A3 formātā, nozaru speciālistu intervijas un Rīgas lielmēroga rajonu iedzīvotāju aptauja par apkaimes kvalitāti. Bakalaura darbs sastāv no 43 lpp., 47 attēliem, 1 pielikuma un 43 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Keywords Atslēgas vārdi: lielmēroga dzīvojamie rajoni, publiskā ārtelpa, dzīvojamo teritoriju reģenerācija
Keywords in English Keywords: large-scale housing areas, public space, regeneration of residential areas
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 15:40:01