Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa elektrosistēmas
Nosaukums Mūsdienu tehnoloģiju pielietošana sliežu ķēžu uztvērēju realizācijā
Nosaukums angļu valodā Modern Technologies in track circuit receiver realization
Autors Juris Fedotovs
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs V.Karevs
Recenzents RTU Transporta institūts, M.sc.ing., doktorante, pētniece Marina Sergejeva
Anotācija Fedotovs J. Mūsdienu tehnoloģiju pielietošana sliežu ķēžu uztvērēju realizācijā projekts: Diplomprojekts /J. Fedotovs, V.Karevs. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultāte, Dzelzceļa transporta institūts. Darbs sastāv no ievada un trim daļām, kur pirmās divas daļas ir teorētiskais apskats un trešā ir projekta izstrādes process un tā rezultāti. Darba mērķis ir balstoties uz sniegto teorētisko pamatojumu un studiju laikā iegūtām zināšanām veikt unificētas iekārtas teorētisku izstrādi, kas spētu darboties dažādos sliežu ķēžu veidos (līdzstrāvas, maiņstrāvas, tonālo frekvenču, ALSN), neatkarīgi no ceļa posma elektrifikācijas veida (līdzstrāvas, maiņstrāvas vai autonomā) un pēc nepieciešamības, veicot signāla dešifrēšanas funkcijas. Darba izstrādes daļas izveidei tika lietots EagleCAD – datorizēta elektronisko shēmu rasēšanas programmatūras bezmaksas versija. LTspice IV – spēcīgs elektrisko shēmu simulācijas rīks, kas paredzēts signālu filtru izveidei. ReliaSoft LambdaPredict – iekārtas drošības aprēķinu programmatūra, studentu versija. MathCAD – inženiertehnisku aprēķinu programmatūra. Bakalaura darbs uzrakstīts uz 76 lappusēm, ieskaitot 42 attēlus un 3 tabulas, 23 bibliogrāfijas, no kuriem 2 latviešu, 12 krievu un 9 angļu valodā.
Atslēgas vārdi Unificētas iekārtas izstrāde, sliežu ķēdes, līdzstrāvas, maiņstrāvas, tonālu frekvenču, ALSN, signāla dešifrēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Creation of a unified device, track circuits, direct current, alternating current, tone frequency, impulse coding, signal decryption.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 15:34:08