Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Electrical Systems of Railwey
Title in original language Mūsdienu tehnoloģiju pielietošana sliežu ķēžu uztvērēju realizācijā
Title in English Modern Technologies in track circuit receiver realization
Author Juris Fedotovs
Department
Scientific advisor V.Karevs
Reviewer RTU Transporta institūts, M.sc.ing., doktorante, pētniece Marina Sergejeva
Abstract Fedotovs J. Mūsdienu tehnoloģiju pielietošana sliežu ķēžu uztvērēju realizācijā projekts: Diplomprojekts /J. Fedotovs, V.Karevs. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Mašīnbūves, transporta un aeronautikas fakultāte, Dzelzceļa transporta institūts. Darbs sastāv no ievada un trim daļām, kur pirmās divas daļas ir teorētiskais apskats un trešā ir projekta izstrādes process un tā rezultāti. Darba mērķis ir balstoties uz sniegto teorētisko pamatojumu un studiju laikā iegūtām zināšanām veikt unificētas iekārtas teorētisku izstrādi, kas spētu darboties dažādos sliežu ķēžu veidos (līdzstrāvas, maiņstrāvas, tonālo frekvenču, ALSN), neatkarīgi no ceļa posma elektrifikācijas veida (līdzstrāvas, maiņstrāvas vai autonomā) un pēc nepieciešamības, veicot signāla dešifrēšanas funkcijas. Darba izstrādes daļas izveidei tika lietots EagleCAD – datorizēta elektronisko shēmu rasēšanas programmatūras bezmaksas versija. LTspice IV – spēcīgs elektrisko shēmu simulācijas rīks, kas paredzēts signālu filtru izveidei. ReliaSoft LambdaPredict – iekārtas drošības aprēķinu programmatūra, studentu versija. MathCAD – inženiertehnisku aprēķinu programmatūra. Bakalaura darbs uzrakstīts uz 76 lappusēm, ieskaitot 42 attēlus un 3 tabulas, 23 bibliogrāfijas, no kuriem 2 latviešu, 12 krievu un 9 angļu valodā.
Keywords Unificētas iekārtas izstrāde, sliežu ķēdes, līdzstrāvas, maiņstrāvas, tonālu frekvenču, ALSN, signāla dešifrēšana.
Keywords in English Creation of a unified device, track circuits, direct current, alternating current, tone frequency, impulse coding, signal decryption.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 15:34:08