Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Urbānā sporta vide publiskajā ārtelpā
Nosaukums angļu valodā Urban Sports Environment in Public Open Space
Autors Miks Bērziņš
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs U. Bratuškins
Recenzents Zin.asist. A. Koroļova
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt urbānā sporta vidi pilsētā, un noskaidrot kādi ir galvenie priekšnoteikumi urbānā sporta vides veidošanā pilsētvidē. Darba gaitā tiek aplūkota literatūras analīze, izmantota individuālā pieredze nodarbojoties ar urbānajiem sportiem, kā arī projektējot urbāno sportu vidi. Darbā iekļautas arī intervijas ar nozares pārstāvjiem – sportistiem, projektētājiem un citām iesaistītajām pusēm. Pirmajā daļā tiek aplūkota publiskās ārtelpas loma pilsētvidē un tās uztvere kā kopīgs resurss. Otrajā daļā tiek aplūkota urbānā sporta attīstība publiskajā pilsētvidē - no to nolieguma līdz mūsdienu izpausmēm. Trešajā daļā tiek aplūkoti urbānā sporta vides piemēri ārzemēs saistībā ar publisko telpu ap sabiedriskām ēkām un pēc to nozīmēs kopējā pilsētas tēlā.Ceturtajā daļā tiek aplūkoti urbānā sporta vide Latvijā, izvēloties pēdējā laika nozīmīgākos realizētos projektus, kā arī aplūkota urbānās sporta vides elementu integrēšana individuālajā projektā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā ir pievienotas intervijas, Latvijas, ārzemju un individuālo projektu fotogrāfijas un plāni. Bakalaura darbs sastāv no 82 lpp., 15 attēliem un 11 pielikumiem. Darba veidošanas procesa tika izmantoti 55 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Urbānais sports; publiskā telpa; vide; arhitektūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Urban sports; public space; urban environment; architecture
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 13:48:13