Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Urbānā sporta vide publiskajā ārtelpā
Title in English Urban Sports Environment in Public Open Space
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor U. Bratuškins
Reviewer Zin.asist. A. Koroļova
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt urbānā sporta vidi pilsētā, un noskaidrot kādi ir galvenie priekšnoteikumi urbānā sporta vides veidošanā pilsētvidē. Darba gaitā tiek aplūkota literatūras analīze, izmantota individuālā pieredze nodarbojoties ar urbānajiem sportiem, kā arī projektējot urbāno sportu vidi. Darbā iekļautas arī intervijas ar nozares pārstāvjiem – sportistiem, projektētājiem un citām iesaistītajām pusēm. Pirmajā daļā tiek aplūkota publiskās ārtelpas loma pilsētvidē un tās uztvere kā kopīgs resurss. Otrajā daļā tiek aplūkota urbānā sporta attīstība publiskajā pilsētvidē - no to nolieguma līdz mūsdienu izpausmēm. Trešajā daļā tiek aplūkoti urbānā sporta vides piemēri ārzemēs saistībā ar publisko telpu ap sabiedriskām ēkām un pēc to nozīmēs kopējā pilsētas tēlā.Ceturtajā daļā tiek aplūkoti urbānā sporta vide Latvijā, izvēloties pēdējā laika nozīmīgākos realizētos projektus, kā arī aplūkota urbānās sporta vides elementu integrēšana individuālajā projektā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā ir pievienotas intervijas, Latvijas, ārzemju un individuālo projektu fotogrāfijas un plāni. Bakalaura darbs sastāv no 82 lpp., 15 attēliem un 11 pielikumiem. Darba veidošanas procesa tika izmantoti 55 informācijas avoti.
Keywords Urbānais sports; publiskā telpa; vide; arhitektūra
Keywords in English Urban sports; public space; urban environment; architecture
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 13:48:13