Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vecrīgas publisko laukumu attīstība
Nosaukums angļu valodā Development of Public Squares in Old Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs J. Briņķis
Recenzents Asoc.prof. A.Ulme
Anotācija Šī darba pētījuma mērķis ir veikt Vecrīgas publisko laukumu telpisko analīzi, izpētīt to vēsturisko izveidi, kā arī apzināt un apkopot to atbilstību mūsdienīgas publiskās ārtelpas veidošanas principiem. Darbā ir analizēta arī Vecrīgas publisko laukumu pašreizējā situācija un to iespējamais turpmākās attīstības scenārijs. Mērķa sasniegšanai ir studēti publiskās ārtelpas veidošanas principi un to piemēri. Darba gaitā ir apkopota informācija par Vecrīgas un to laukumu vēsturi, veikta laukumu apsekošana dabā, kā arī pētīti un apkopoti materiāli par to iespējamo attīstību nākotnē. Ar sociālas aptaujas izveidi tika noskaidrotas un analizētas dažādas iedzīvotāju vecumu grupu intereses par Vecrīgas publisko laukumu piedāvātajām iespējām un to turpmāku izmantošanu. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Toma Lora bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām analītiskajām daļām, secinājumiem un pielikuma. Darba pielikumā ir pievienota iedzīvotāju aptaujas anketa, aptaujas rezultātā iegūto datu procentuālais dalījums, laukumu aero foto un apbūves priekšlikums Rīgā, Skanstes ielā. Bakalaura darbs sastāv no 51 lapas puses, 27 attēliem, 13 shēmām, 2 tabulām, 4 pielikumiem un 29 izmantotās informācijas avotu vienībām. Atslēgvārdi: publiskie laukumi, Vecrīgas vēsture, Vecrīgas publiskā ārtelpa, pilsētvides attīstība, Vecrīgas laukumu labiekārtojumu priekšlikumi
Atslēgas vārdi publiskie laukumi, Vecrīgas vēsture, Vecrīgas publiskā ārtelpa, pilsētvides attīstība, Vecrīgas laukumu labiekārtojumu priekšlikumi
Atslēgas vārdi angļu valodā public spaces, history of Old Riga, public space of Old Riga, urban development, proposals for the squares of Old Riga.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 13:38:12