Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Vecrīgas publisko laukumu attīstība
Title in English Development of Public Squares in Old Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor J. Briņķis
Reviewer Asoc.prof. A.Ulme
Abstract Šī darba pētījuma mērķis ir veikt Vecrīgas publisko laukumu telpisko analīzi, izpētīt to vēsturisko izveidi, kā arī apzināt un apkopot to atbilstību mūsdienīgas publiskās ārtelpas veidošanas principiem. Darbā ir analizēta arī Vecrīgas publisko laukumu pašreizējā situācija un to iespējamais turpmākās attīstības scenārijs. Mērķa sasniegšanai ir studēti publiskās ārtelpas veidošanas principi un to piemēri. Darba gaitā ir apkopota informācija par Vecrīgas un to laukumu vēsturi, veikta laukumu apsekošana dabā, kā arī pētīti un apkopoti materiāli par to iespējamo attīstību nākotnē. Ar sociālas aptaujas izveidi tika noskaidrotas un analizētas dažādas iedzīvotāju vecumu grupu intereses par Vecrīgas publisko laukumu piedāvātajām iespējām un to turpmāku izmantošanu. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studenta Toma Lora bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām analītiskajām daļām, secinājumiem un pielikuma. Darba pielikumā ir pievienota iedzīvotāju aptaujas anketa, aptaujas rezultātā iegūto datu procentuālais dalījums, laukumu aero foto un apbūves priekšlikums Rīgā, Skanstes ielā. Bakalaura darbs sastāv no 51 lapas puses, 27 attēliem, 13 shēmām, 2 tabulām, 4 pielikumiem un 29 izmantotās informācijas avotu vienībām. Atslēgvārdi: publiskie laukumi, Vecrīgas vēsture, Vecrīgas publiskā ārtelpa, pilsētvides attīstība, Vecrīgas laukumu labiekārtojumu priekšlikumi
Keywords publiskie laukumi, Vecrīgas vēsture, Vecrīgas publiskā ārtelpa, pilsētvides attīstība, Vecrīgas laukumu labiekārtojumu priekšlikumi
Keywords in English public spaces, history of Old Riga, public space of Old Riga, urban development, proposals for the squares of Old Riga.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 13:38:12