Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rīgas vēsturiskā centra parku revitalizācija
Nosaukums angļu valodā Revitalization of the Parks in the Historic Centre of Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs S. Treija
Recenzents Lekt. J. Pansovs
Anotācija Bakalaura darba “Rīgas vēsturiskā centra parku revitalizācija” mērķis ir noteikt vai Rīgas vēsturiskā centra parki atbilst mūsdienu prasībām un ir nepieciešams veikt parku revitalizāciju. Kā būtiskākā problēma izvirzīta Rīgas vēsturiskā centra parku rivitalizācijas trūkums un esošo revitalizācijas plānu un pasākumu sašķeltība, kuri nav balstīti uz kopēju problēmu risināšanu pasaules mērogā, tādējādi apgrūtinot iespēju pilsētai attīstīties un uzlabot cilvēku veselības stāvokli. Lai sasniegtu mērķi, bakalaura darba 1.nodaļā apkopota informācija par pētījumiem, kas veikti saistībā ar pilsētas ekoloģiju un cilvēka veselības mijiedarbību. Nodaļā aprakstīts kā pilsētas parki, dārzi un citas zaļās zonas var ietekmēt cilvēka fizisko veselību un uzlabot psiholoģisko un sociālo labsajūtu. 2. nodaļā ir apkopoti dati par Rīgas attīstības plānu un tā izpildi. Apkopoti un analizēti aptauju dati par cilvēku vēlmēm un vajadzībām Rīgas vēsturiskā centra parkos. Minēti trīs dažādi, modernu principu atbilstoši parku piemēri. 3. nodaļā vizuāli un pētnieciski analizēti trīs nozīmīgi parki Rīgas vēsturiskā centra robežās un pierobežā: Esplanāde, Kronvalda parks un Viestura dārzs. Bakalaura darba secinājumos, balstoties uz apkopoto informāciju un veikto analīzi, tiek noteikts vai Rīgas vēsturiskā centra parki atbilst mūsdienu prasībām un ir nepieciešams veikt parku revitalizāciju. Ir iezīmētas svarīgākās vadlīnijas, kas sekmē modernu un ilgstpējīgu parku revitalizāciju. Darba apjoms: 54 lpp Attēlu skaits: 25 Tabulu skaits: 11 Izmantoto informācijas avotu vienību skaits: 18
Atslēgas vārdi Rīgas vēsturiskais centrs, parki, revitalizācija, mūsdienīgs
Atslēgas vārdi angļu valodā Historic Centre of Riga, parks, revitalization, modern
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 13:04:07