Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Rīgas vēsturiskā centra parku revitalizācija
Title in English Revitalization of the Parks in the Historic Centre of Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S. Treija
Reviewer Lekt. J. Pansovs
Abstract Bakalaura darba “Rīgas vēsturiskā centra parku revitalizācija” mērķis ir noteikt vai Rīgas vēsturiskā centra parki atbilst mūsdienu prasībām un ir nepieciešams veikt parku revitalizāciju. Kā būtiskākā problēma izvirzīta Rīgas vēsturiskā centra parku rivitalizācijas trūkums un esošo revitalizācijas plānu un pasākumu sašķeltība, kuri nav balstīti uz kopēju problēmu risināšanu pasaules mērogā, tādējādi apgrūtinot iespēju pilsētai attīstīties un uzlabot cilvēku veselības stāvokli. Lai sasniegtu mērķi, bakalaura darba 1.nodaļā apkopota informācija par pētījumiem, kas veikti saistībā ar pilsētas ekoloģiju un cilvēka veselības mijiedarbību. Nodaļā aprakstīts kā pilsētas parki, dārzi un citas zaļās zonas var ietekmēt cilvēka fizisko veselību un uzlabot psiholoģisko un sociālo labsajūtu. 2. nodaļā ir apkopoti dati par Rīgas attīstības plānu un tā izpildi. Apkopoti un analizēti aptauju dati par cilvēku vēlmēm un vajadzībām Rīgas vēsturiskā centra parkos. Minēti trīs dažādi, modernu principu atbilstoši parku piemēri. 3. nodaļā vizuāli un pētnieciski analizēti trīs nozīmīgi parki Rīgas vēsturiskā centra robežās un pierobežā: Esplanāde, Kronvalda parks un Viestura dārzs. Bakalaura darba secinājumos, balstoties uz apkopoto informāciju un veikto analīzi, tiek noteikts vai Rīgas vēsturiskā centra parki atbilst mūsdienu prasībām un ir nepieciešams veikt parku revitalizāciju. Ir iezīmētas svarīgākās vadlīnijas, kas sekmē modernu un ilgstpējīgu parku revitalizāciju. Darba apjoms: 54 lpp Attēlu skaits: 25 Tabulu skaits: 11 Izmantoto informācijas avotu vienību skaits: 18
Keywords Rīgas vēsturiskais centrs, parki, revitalizācija, mūsdienīgs
Keywords in English Historic Centre of Riga, parks, revitalization, modern
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 13:04:07