Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsdrošības pasākumu īstenošanas problēmas un to risinājumi cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas uzturēšana
Nosaukums angļu valodā Firesafety Issue Implementation Measures and their Solutions for Solid Fuel Heatingand Natural Ventilation System Maintenance
Autors Kaspars Melbārdis
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Vaivods
Recenzents G.Kiseļovs
Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir „Ugunsdrošības pasākumu īstenošanas problēmas un to risinājumi cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas uzturēšana”. Diplomdarbu izstrādāja Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta 3.kursa students, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors, majors Kaspars Melbārdis. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus mācību saturam par cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas tīrīšanu un uzturēšanu un to ieviešanu regulējošos normatīvajos aktos. Mērķa vieglākai sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: Diplomprojektā aprakstīt prasības dažādu veidu cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmu tīrīšanai un uzturēšanai. Diplomprojektā aprakstīt kā cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas ietekmē būves ugunsdrošību. Diplomprojektā aprakstīt kādas zināšanas personai būtu nepieciešamas lai tā būtu tiesīga veikt cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas tīrīšanu un uzturēšanu. Veicot šos uzdevumus, tika izvirzīta autora hipotēze „Spēja pilnveidot cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas tīrīšanas un uzturēšanas jomu, papildinot ar priekšlikumiem tālākai normatīvās bāzes pilnveidošanai”. Darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Analītiskajā daļā veikta ugunsgrēku statistikas analīze attiecībā uz ugunsgrēkiem, kuru iemesls ir nepareiza apkures ierīču izbūve vai ekspluatācija un izdarīti secinājumi un līdz ar to tiek izvirzītas galvenās pastāvošās problēmas. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta apkures ierīču uzbūve un normatīvajos dokumentos noteiktās izbūves prasības. Praktiskajā daļā tiek aprakstīti dažādi ugunsgrēki kuru iemesls ir nepareiza apkures ierīču izbūve vai ekspluatācija. Diplomprojekta pētīšanas metode ir pieejamās informācijas, materiālu un literatūras datu apkopošana – analītiskā pētīšanas metode. Diplomprojekta apjoms ar pielikumiem ir 55 lapas, kurās ir 3 nodaļas. Darbā ir 36 attēli un izmantoti kopumā 12 literatūras un izziņas avoti. Diplomprojekta darba beigās tika atspoguļoti galvenie darba secinājumi un izvirzīti konkrēti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Diplomprojekta nosaukums ir „Ugunsdrošības pasākumu īstenošanas problēmas un to risinājumi cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas uzturēšana”. Diplomdarbu izstrādāja Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma is entitled "Fire safety measures of implementation problems and solutions of solid fuel heating and natural ventilation system maintenance". Diploma has been developed by the Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics and Management Civil Protection Institute,
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2016 16:39:39