Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsdrošības pasākumu īstenošanas problēmas un to risinājumi cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas uzturēšana
Title in English Firesafety Issue Implementation Measures and their Solutions for Solid Fuel Heatingand Natural Ventilation System Maintenance
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Vaivods
Reviewer G.Kiseļovs
Abstract Diplomprojekta nosaukums ir „Ugunsdrošības pasākumu īstenošanas problēmas un to risinājumi cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas uzturēšana”. Diplomdarbu izstrādāja Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta 3.kursa students, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors, majors Kaspars Melbārdis. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus mācību saturam par cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas tīrīšanu un uzturēšanu un to ieviešanu regulējošos normatīvajos aktos. Mērķa vieglākai sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: Diplomprojektā aprakstīt prasības dažādu veidu cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmu tīrīšanai un uzturēšanai. Diplomprojektā aprakstīt kā cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas ietekmē būves ugunsdrošību. Diplomprojektā aprakstīt kādas zināšanas personai būtu nepieciešamas lai tā būtu tiesīga veikt cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas tīrīšanu un uzturēšanu. Veicot šos uzdevumus, tika izvirzīta autora hipotēze „Spēja pilnveidot cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas tīrīšanas un uzturēšanas jomu, papildinot ar priekšlikumiem tālākai normatīvās bāzes pilnveidošanai”. Darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Analītiskajā daļā veikta ugunsgrēku statistikas analīze attiecībā uz ugunsgrēkiem, kuru iemesls ir nepareiza apkures ierīču izbūve vai ekspluatācija un izdarīti secinājumi un līdz ar to tiek izvirzītas galvenās pastāvošās problēmas. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta apkures ierīču uzbūve un normatīvajos dokumentos noteiktās izbūves prasības. Praktiskajā daļā tiek aprakstīti dažādi ugunsgrēki kuru iemesls ir nepareiza apkures ierīču izbūve vai ekspluatācija. Diplomprojekta pētīšanas metode ir pieejamās informācijas, materiālu un literatūras datu apkopošana – analītiskā pētīšanas metode. Diplomprojekta apjoms ar pielikumiem ir 55 lapas, kurās ir 3 nodaļas. Darbā ir 36 attēli un izmantoti kopumā 12 literatūras un izziņas avoti. Diplomprojekta darba beigās tika atspoguļoti galvenie darba secinājumi un izvirzīti konkrēti priekšlikumi.
Keywords Diplomprojekta nosaukums ir „Ugunsdrošības pasākumu īstenošanas problēmas un to risinājumi cietā kurināmā apkures un dabīgās ventilācijas sistēmas uzturēšana”. Diplomdarbu izstrādāja Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes
Keywords in English Diploma is entitled "Fire safety measures of implementation problems and solutions of solid fuel heating and natural ventilation system maintenance". Diploma has been developed by the Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics and Management Civil Protection Institute,
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.01.2016 16:39:39