Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Stylistic Devices in Technical Text Translation
Autors Anna Mellupe
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Mag.philol., Lektore Oksana Ivanova
Anotācija Bakalaura darba autore ir Anna Mellupe, RTU Lietišķās valodniecības institūta studente, profesionālā bakalaura programma “Tehniskā tulkošana”. Bakalaura darba nosaukums ir “Stylistic Devices in Technical Text Translation”. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām – Teoretiskā daļa un Praktiskā daļa. Bakalaura darba Teorētiskajā daļā autore pētīja māksliniecisko izteiksmes līdzekļu lomu tekstos ekonomikas nozarē, izskatīja vairākas tulkošanas problēmas un piedāvāja iespējamos risinājumus. Praktiskajā daļā Bakalura darba autore veica grāmatas The Money Trap: Escaping the Grip of Global Finance abstrakta tulkojumu, grāmatas autors Roberts Pringls, grāmatas izdošanas gads 2014. Tulkojums veikts no angļu valodas krievu valodā. Bakalaura darba mērķis ir veikt māksliniecisko izteiksmes līdzekļu analīzi tehniskajos tekstos ekonomikas nozarē, kuros tiek aprakstīti ekonomikas jēdzieni, pasaules krīze, tās ietekme uz valstīm un atbildīgo iestāžu realizētie pasākumi. Avota tekstā ir lietoti vairāki mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, lai aprakstītu krīzes cēloņus, ietekmi un sekas. Visbiežāk grāmatas autors ir lietojis metaforas, epitetus un alūzijas, tādēļ Bakalaura darba autore veica šo mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu izpēti un veica iztulkotu piemēru analīzi. Bakalaura darbs satur 100 lappuses. Teoretiskā daļā sastāv no 30 lappusēm; Prakstiskā daļa sastāv no 60 lappusēm. Avotu skaits: grāmatas – 11, avoti internetā – 38, 1 vārdnīca, 6 vārdnīcas internetā. Darbam ir divi pielikumi: Pielikums 1 – Terminu glosārijs (94) un Pielikums 2 – Avota teksts.
Atslēgas vārdi Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, metafora, epitets, alūzija
Atslēgas vārdi angļu valodā Stylistic devices, metaphor, allusion, epithet
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2016 15:59:50