Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā
Title in English Stylistic Devices in Technical Text Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Mag.philol., Lektore Oksana Ivanova
Abstract Bakalaura darba autore ir Anna Mellupe, RTU Lietišķās valodniecības institūta studente, profesionālā bakalaura programma “Tehniskā tulkošana”. Bakalaura darba nosaukums ir “Stylistic Devices in Technical Text Translation”. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām – Teoretiskā daļa un Praktiskā daļa. Bakalaura darba Teorētiskajā daļā autore pētīja māksliniecisko izteiksmes līdzekļu lomu tekstos ekonomikas nozarē, izskatīja vairākas tulkošanas problēmas un piedāvāja iespējamos risinājumus. Praktiskajā daļā Bakalura darba autore veica grāmatas The Money Trap: Escaping the Grip of Global Finance abstrakta tulkojumu, grāmatas autors Roberts Pringls, grāmatas izdošanas gads 2014. Tulkojums veikts no angļu valodas krievu valodā. Bakalaura darba mērķis ir veikt māksliniecisko izteiksmes līdzekļu analīzi tehniskajos tekstos ekonomikas nozarē, kuros tiek aprakstīti ekonomikas jēdzieni, pasaules krīze, tās ietekme uz valstīm un atbildīgo iestāžu realizētie pasākumi. Avota tekstā ir lietoti vairāki mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, lai aprakstītu krīzes cēloņus, ietekmi un sekas. Visbiežāk grāmatas autors ir lietojis metaforas, epitetus un alūzijas, tādēļ Bakalaura darba autore veica šo mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu izpēti un veica iztulkotu piemēru analīzi. Bakalaura darbs satur 100 lappuses. Teoretiskā daļā sastāv no 30 lappusēm; Prakstiskā daļa sastāv no 60 lappusēm. Avotu skaits: grāmatas – 11, avoti internetā – 38, 1 vārdnīca, 6 vārdnīcas internetā. Darbam ir divi pielikumi: Pielikums 1 – Terminu glosārijs (94) un Pielikums 2 – Avota teksts.
Keywords Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, metafora, epitets, alūzija
Keywords in English Stylistic devices, metaphor, allusion, epithet
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 15.01.2016 15:59:50