Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Nozīme kontekstā: būvniecības nozares tehnisko tekstu tulkošana
Nosaukums angļu valodā Meaning in Context: Translation of Technical Texts in the Field of Civil Engineering
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Dr.philol., Mag.oec., Asoc.profesore Marina Platonova
Anotācija Maģistra darba "Nozīme kontekstā: būvniecības nozares tehnisko tekstu tulkošana" autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta profesionālās maģistra studiju programmas "Tehniskā tulkošana" otra kursa studente, Darja Kreitāle. Maģistra darbs sastāv no trim daļām - teorētiskās, analītiskās un praktiskās. Teorētiskā daļa sastāv no piecām nodaļām, kas veltītas apspriežamai darbā tēmai, kas izskata attiecības starp vārda nozīmi un kontekstu, kurā tas tiek lietots. Analītiskā daļa ietver sevī piemēru analīzi no maģistra darba praktiskās daļas. Praktiskā daļa ietver sevī teksta tulkojumu, kas ņemts no Hisham Elkadi (2012) grāmatas "Cultures of Glass Architecture". Avota teksts ir tulkots no angļu uz krievu valodu (70 lappuses). Maģistra darbs sastāv no 126 lappusēm un ietver sevī divus pielikumus (Terminu Skaidrojošo Vārdnīcu (140 termini) un Avota Tekstu (54 lappuses)). Kopējais atsauču skaits ir 79 vienības, tai skaitā iespiesti avoti, interneta avoti, kā arī drukātās un tiešsaistes vārdnīcas.
Atslēgas vārdi Nozīme, Konteksts, LSP, Metaforas, Idiomas, Buvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Meaning, Context, LSP, Metaphors, Idioms, Civil Engineering
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2016 15:41:40