Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Nozīme kontekstā: būvniecības nozares tehnisko tekstu tulkošana
Title in English Meaning in Context: Translation of Technical Texts in the Field of Civil Engineering
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Dr.philol., Mag.oec., Asoc.profesore Marina Platonova
Abstract Maģistra darba "Nozīme kontekstā: būvniecības nozares tehnisko tekstu tulkošana" autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta profesionālās maģistra studiju programmas "Tehniskā tulkošana" otra kursa studente, Darja Kreitāle. Maģistra darbs sastāv no trim daļām - teorētiskās, analītiskās un praktiskās. Teorētiskā daļa sastāv no piecām nodaļām, kas veltītas apspriežamai darbā tēmai, kas izskata attiecības starp vārda nozīmi un kontekstu, kurā tas tiek lietots. Analītiskā daļa ietver sevī piemēru analīzi no maģistra darba praktiskās daļas. Praktiskā daļa ietver sevī teksta tulkojumu, kas ņemts no Hisham Elkadi (2012) grāmatas "Cultures of Glass Architecture". Avota teksts ir tulkots no angļu uz krievu valodu (70 lappuses). Maģistra darbs sastāv no 126 lappusēm un ietver sevī divus pielikumus (Terminu Skaidrojošo Vārdnīcu (140 termini) un Avota Tekstu (54 lappuses)). Kopējais atsauču skaits ir 79 vienības, tai skaitā iespiesti avoti, interneta avoti, kā arī drukātās un tiešsaistes vārdnīcas.
Keywords Nozīme, Konteksts, LSP, Metaforas, Idiomas, Buvniecība
Keywords in English Meaning, Context, LSP, Metaphors, Idioms, Civil Engineering
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 15.01.2016 15:41:40