Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Idiomas tehnisko tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Idioms in Technical Text Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Diāna Rūpniece
Recenzents Mag.philol., Docente Tatjana Smirnova
Anotācija Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 5. kursa student Liene Karale. Bakalaura darba tēma ir „Idioms in Technical Translation”. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa ar nosaukumu „Idioms in Technical Translation” ir veidota no astoņām nodaļām un divām apakšnodaļām. Bakalaura darba ievaddaļā tā autore ir iekļāvusi dažādu valodnieku un arī darba autores viedokli par idiomu teorētisko aprakstu un idiomu kā sarunvalodā izmantotu teicienu iekļaušanu tehniskajos tekstos. Katra no bakalaura darba nodaļām un apakšnodaļām ir veltīta noteiktas tēmas izpētei, un to nobeigumu daļā ir norādīti autores apsvērumi un tēmas izvērtējums. Teorētiskās daļas noslēgumā autore ir veikusi avota tekstā identificēto piemēru analīzi. Savukārt bakalaura darba praktiskajā daļā autore ir veikusi 2014. gadā izdotās Aleksa Bramera grāmatas “Bad Banks: Greed, Incompetence and the Next Global Crisis” angļu-latviešu valodas tulkojumu. Avota teksts ir informatīvs, un tā galvenā lasītāju auditorija ir finanšu vai citu līdzīgu nozaru speciālisti. Bakalaura darbā kopā ir 103 lapas un divi pielikumi. Darba teorētiskajā daļā ir 31 lapa, bet praktiskajā daļā ir 62 lapas jeb 21 862 rakstu zīmes. Darba bibliogrāfijā kā izziņas avoti ir iekļautas 15 iespiestas grāmatas, 3 iespiestas vārdnīcas, 10 interneta avoti un 7 tiešsaistes vārdnīcas. Turklāt darba 1. pielikumā ir glosārijs, kurā ir iekļauti 100 termini, un 2. pielikumā ir avotteksts oriģinālvalodā.
Atslēgas vārdi Idiomas, tehniskā tulkošana, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, ekonomika, terminoloģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Idioms, technical translation, theoretical part, practical part, economy
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2016 07:16:32