Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Idiomas tehnisko tekstu tulkošanā
Title in English Idioms in Technical Text Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Diāna Rūpniece
Reviewer Mag.philol., Docente Tatjana Smirnova
Abstract Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 5. kursa student Liene Karale. Bakalaura darba tēma ir „Idioms in Technical Translation”. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa ar nosaukumu „Idioms in Technical Translation” ir veidota no astoņām nodaļām un divām apakšnodaļām. Bakalaura darba ievaddaļā tā autore ir iekļāvusi dažādu valodnieku un arī darba autores viedokli par idiomu teorētisko aprakstu un idiomu kā sarunvalodā izmantotu teicienu iekļaušanu tehniskajos tekstos. Katra no bakalaura darba nodaļām un apakšnodaļām ir veltīta noteiktas tēmas izpētei, un to nobeigumu daļā ir norādīti autores apsvērumi un tēmas izvērtējums. Teorētiskās daļas noslēgumā autore ir veikusi avota tekstā identificēto piemēru analīzi. Savukārt bakalaura darba praktiskajā daļā autore ir veikusi 2014. gadā izdotās Aleksa Bramera grāmatas “Bad Banks: Greed, Incompetence and the Next Global Crisis” angļu-latviešu valodas tulkojumu. Avota teksts ir informatīvs, un tā galvenā lasītāju auditorija ir finanšu vai citu līdzīgu nozaru speciālisti. Bakalaura darbā kopā ir 103 lapas un divi pielikumi. Darba teorētiskajā daļā ir 31 lapa, bet praktiskajā daļā ir 62 lapas jeb 21 862 rakstu zīmes. Darba bibliogrāfijā kā izziņas avoti ir iekļautas 15 iespiestas grāmatas, 3 iespiestas vārdnīcas, 10 interneta avoti un 7 tiešsaistes vārdnīcas. Turklāt darba 1. pielikumā ir glosārijs, kurā ir iekļauti 100 termini, un 2. pielikumā ir avotteksts oriģinālvalodā.
Keywords Idiomas, tehniskā tulkošana, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, ekonomika, terminoloģija
Keywords in English Idioms, technical translation, theoretical part, practical part, economy
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 15.01.2016 07:16:32