Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Ģeodēzisko instrumentu izmantošana un datu sagatavošana ceļu būvtehnikas automatizācijā"
Nosaukums angļu valodā "Usage of geodetic instruments and data preparation in road construction machine control systems"
Autors Monta Zīle
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Lauris Volfs
Recenzents Mārtiņš Reiniks
Anotācija Bakalaura darbā ar inženierprojekta daļu „Ģeodēzisko instrumentu izmantošana un datu sagatavošana ceļu būvtehnikas automatizācijā” ir aprakstīti ģeodēziskā uzmērīšanas tīkla ierīkošanas principi un normatīvo aktu prasības, kas regulē ģeodēziskos darbus būvniecībā, digitālā virsmas modeļa izveidošanas pamatprincipi un ģeodēzisko instrumentu izmantošana ceļu būvtehnikas automatizētas vadības nodrošināšanai. Darbā ir aprakstīti GNSS bāzes stacijas un robotizētā tahimetra uzstādīšanas pamatnosacījumi, nepieciešamais aprīkojums, un instrumentu darbības principi, kā arī padziļināti izpētīta asfalta frēzes vadība, izmantojot robotizēto tahimetru. Teorētiskajā daļā tiek uzskaitītas instrumentu priekšrocības un trūkumi, un salīdzināti GNSS bāzes stacijas un robotizētā tahimetra tehniskie rādītāji. Inženierprojekta daļā tiek aprakstīta praktisko uzdevumu veikšana, kur objekta ietvaros tika ierīkots ģeodēziskais uzmērīšanas tīkls, kas sastāvēja no 25 atbalstpunktiem, izveidots digitālais virsmas modelis divām 13.5 m platām brauktuvēm 4.3 km garā posmā, uzstādīta un kalibrēta gan GNSS bāzes stacija, gan robotizētais tahimetrs, lai nodrošinātu motorizētā greidera vadību, izmantojot 3D mašīnu kontroles sistēmas. Bakalaura darbs sastāv no 72 lapām. Darba sastāvā ir 11 tabulas, 25 attēli, 11 izmantotās literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Mašīnu kontroles sistēmas, GNSS bāzes stacija, Robotizētais tahimetrs, 3D asfalta frēzēšana, Ģeodēziskais uzmērīšanas tīkls, Digitālais virsmas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Machine control systems, GNSS base station, Robotic total station, 3D asphalt milling, Geodetic survey network, Digital terrain model
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2016 19:24:35