Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsdrošības pasākumu pilnveidošana kultūrvēsturiskajos objektos
Nosaukums angļu valodā Fire Safety Events Improvment in Cultural-Historical Objects
Autors Aigars Avsjukovs
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs M.Ziemelis
Recenzents A.Babra
Anotācija Ugunsdrošības pasākumu pilnveidošana kultūrvēsturiskajos objektos. Autors 2. kursa students Aigars Avsjukovs, darba vadītājs RTU docents Dr.sc.ing. Māris Ziemelis. Darbā analizēts – ugunsdrošības pasākumu pilnveidošana kultūrvēsturiskajos objektos. Diplomdarba mērķis ir rast jaunus risinājumus ugunsdrošības paaugstināšanai kultūrvēsturiskajos objektos. Lai sasniegtu izvēlēto mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1.Iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz kultūrvēsturisko objektu ugunsdrošību un veikt to izpēti; 2.Apkopot statistiku par ugunsgrēkiem kultūrvēsturiskajos objektos un veikt tās analīzi 3. Apkopot un analizēt ugunsdrošības prasību ievērošanu Latvijas kultūrvēsturiskajos objektos; 4.Veikt ugunsgrēka riska metožu analīzi, balstoties uz to izstrādāt riska novērtēšanu trīs kultūrvēsturiskajos objektos; 5.Izpētīt ugunsdzēsības sistēmu HI-FOG, tās izmantošanas priekšrocības kultūrvēsturiskajos objektos; 6.Veikt ugunsdzēsības sistēmas HI-FOG salīdzinājumu ar sprinkleru ugunsdzēsības sistēmu. Diplomdarba hipotēze ir – Ar HI-FOG miglas ugunsdzēsības sistēmu ir iespējams paaugstināt ugunsdrošību kultūrvēsturiskajos objektos. Darbs sastāv no 49 lapām, 10 attēliem, 9 tabulām un 18 izmantotās literatūras avotiem. Nodaļu īss izklāsts: Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām un 20 apakšnodaļām. Nodaļās un apakšnodaļās ir izpētīti normatīvie dokumenti, ugunsgrēku statistika kultūras objektos, ugunsdrošības stāvoklis Latvijas kultūrvēsturiskajos objektos, kā arī prasības, kas jāievēro šīs nozares objektos, aprakstīta ugunsdzēšanas sistēma, kas var uzlabot ugunsdrošības stāvokli kultūrvēsturiskajos objektos. Darbā secināts:Ugunsdzēsības sistēma HI FOG spēj paaugstināt ugunsdrošības stāvokli kultūrvēsturiskajos objektos, nodrošinot ugunsgrēku dzēšanu, radot mazus materiālos zaudējumus.
Atslēgas vārdi ugunsdrošība kultūrvēsturiskajos objektos
Atslēgas vārdi angļu valodā fire safety in heritage objects
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2016 17:57:24