Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsdrošības pasākumu pilnveidošana kultūrvēsturiskajos objektos
Title in English Fire Safety Events Improvment in Cultural-Historical Objects
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Ziemelis
Reviewer A.Babra
Abstract Ugunsdrošības pasākumu pilnveidošana kultūrvēsturiskajos objektos. Autors 2. kursa students Aigars Avsjukovs, darba vadītājs RTU docents Dr.sc.ing. Māris Ziemelis. Darbā analizēts – ugunsdrošības pasākumu pilnveidošana kultūrvēsturiskajos objektos. Diplomdarba mērķis ir rast jaunus risinājumus ugunsdrošības paaugstināšanai kultūrvēsturiskajos objektos. Lai sasniegtu izvēlēto mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1.Iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz kultūrvēsturisko objektu ugunsdrošību un veikt to izpēti; 2.Apkopot statistiku par ugunsgrēkiem kultūrvēsturiskajos objektos un veikt tās analīzi 3. Apkopot un analizēt ugunsdrošības prasību ievērošanu Latvijas kultūrvēsturiskajos objektos; 4.Veikt ugunsgrēka riska metožu analīzi, balstoties uz to izstrādāt riska novērtēšanu trīs kultūrvēsturiskajos objektos; 5.Izpētīt ugunsdzēsības sistēmu HI-FOG, tās izmantošanas priekšrocības kultūrvēsturiskajos objektos; 6.Veikt ugunsdzēsības sistēmas HI-FOG salīdzinājumu ar sprinkleru ugunsdzēsības sistēmu. Diplomdarba hipotēze ir – Ar HI-FOG miglas ugunsdzēsības sistēmu ir iespējams paaugstināt ugunsdrošību kultūrvēsturiskajos objektos. Darbs sastāv no 49 lapām, 10 attēliem, 9 tabulām un 18 izmantotās literatūras avotiem. Nodaļu īss izklāsts: Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām un 20 apakšnodaļām. Nodaļās un apakšnodaļās ir izpētīti normatīvie dokumenti, ugunsgrēku statistika kultūras objektos, ugunsdrošības stāvoklis Latvijas kultūrvēsturiskajos objektos, kā arī prasības, kas jāievēro šīs nozares objektos, aprakstīta ugunsdzēšanas sistēma, kas var uzlabot ugunsdrošības stāvokli kultūrvēsturiskajos objektos. Darbā secināts:Ugunsdzēsības sistēma HI FOG spēj paaugstināt ugunsdrošības stāvokli kultūrvēsturiskajos objektos, nodrošinot ugunsgrēku dzēšanu, radot mazus materiālos zaudējumus.
Keywords ugunsdrošība kultūrvēsturiskajos objektos
Keywords in English fire safety in heritage objects
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.01.2016 17:57:24