Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autostāvvietu efektivitātes uzlabošanas iespējas” („Tilts pār Mazo Juglu uz autoceļa P4”)
Nosaukums angļu valodā „Improvement Possibilities of Parking Lot Efficiency” („Bridge over Maza Jugla on Road P4”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Hipotēze: tarifu paaugstināšana par stāvvietu izmantošanu samazina stāvvietu pieprasījumu un paaugstina apriti. Darba mērķis: izanalizēt autostāvvietu tarifu paaugstināšanas ietekmi uz stāvvietu izmantošanu Rīgas centrā. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt šīs tēmas zinātnisko literatūru; 2. Veikt salīdzinošos eksperimentus par stāvvietu izmantošanas pieprasījumu; 3. Izanalizēt iegūtos datus, secināt kā stāvvietas izmantošanas maksa ietekmē autovadītāju pieprasījumu pēc stāvvietām; 4. Apkopot rezultātus un sniegt secinājumus par to, kādus pasākumus ir jāveic, lai maksimāli uzlabotu autostāvvietu efektivitāti. Inženierprojekta darba uzdevumi: 1. Piedāvāt 3 rekonstrukcijas variantus tiltam pār Mazo Juglu uz autoceļa P4; 2. Veikt variantu tehniski-ekonomisko salīdzinājumu, izvēlēties labāko risinājumu; 3. Pārprojektēt tiltu atbilstoši mūsdienu būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un pievedceļa satiksmes kvalitātes līmenim. Pētījumā secināts, ka maksas ieviešana par stāvvietu izmantošanu tiek uzskatīta par visnozīmīgāko instrumentu stāvvietu pieprasījuma regulēšanai. Veicot eksperimentu ar numurzīmju skaitīšanas metodi tika noskaidrots, ka 2015. g. 1. aprīlī veiktā tarifu paaugstināšana Rīgā veicina ilgstoši stāvošo transportlīdzekļu skaita samazinājumu, stāvvietas aprites paaugstināšanu, vidējā stāvēšanas laika samazinājumu, kā arī stāvvietu izmantošanas pieprasījuma samazinājumu. Darba gaitā noskaidrots, ka stāvvietu pieprasījums ir neelastīgs un autovadītāju turpinās izmantot stāvvietas neatkarīgi no cenas. Darba struktūra: darbs sastāv no 40 lapām, 6 tabulām, 12 attēliem, 30 formulām un 19 bibliogrāfiskiem nosaukumiem izmantoto literatūras avotu sarakstā. Darba eksperimentālā daļā tika veikti 2 eksperimenti. Kopējais darba apjoms ar inženierprojektu – 127 lapas.
Atslēgas vārdi autostāvvieta, stāvvieta, stāvlaukums, auto, vieglais transportlīdzeklis, efektivitāte, pilsēta, ceļš, iela, inženierbūve, tilts, upe, betons, stiegrojums, aprēķins, rasējums
Atslēgas vārdi angļu valodā parking lot, parking, car, vehicle, efficiency, city, road, street, bridge, river, concrete, reinforcement, engineering structure, calculation, drawing
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2016 16:07:05