Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Autostāvvietu efektivitātes uzlabošanas iespējas” („Tilts pār Mazo Juglu uz autoceļa P4”)
Title in English „Improvement Possibilities of Parking Lot Efficiency” („Bridge over Maza Jugla on Road P4”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Smirnovs
Reviewer
Abstract Hipotēze: tarifu paaugstināšana par stāvvietu izmantošanu samazina stāvvietu pieprasījumu un paaugstina apriti. Darba mērķis: izanalizēt autostāvvietu tarifu paaugstināšanas ietekmi uz stāvvietu izmantošanu Rīgas centrā. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt šīs tēmas zinātnisko literatūru; 2. Veikt salīdzinošos eksperimentus par stāvvietu izmantošanas pieprasījumu; 3. Izanalizēt iegūtos datus, secināt kā stāvvietas izmantošanas maksa ietekmē autovadītāju pieprasījumu pēc stāvvietām; 4. Apkopot rezultātus un sniegt secinājumus par to, kādus pasākumus ir jāveic, lai maksimāli uzlabotu autostāvvietu efektivitāti. Inženierprojekta darba uzdevumi: 1. Piedāvāt 3 rekonstrukcijas variantus tiltam pār Mazo Juglu uz autoceļa P4; 2. Veikt variantu tehniski-ekonomisko salīdzinājumu, izvēlēties labāko risinājumu; 3. Pārprojektēt tiltu atbilstoši mūsdienu būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un pievedceļa satiksmes kvalitātes līmenim. Pētījumā secināts, ka maksas ieviešana par stāvvietu izmantošanu tiek uzskatīta par visnozīmīgāko instrumentu stāvvietu pieprasījuma regulēšanai. Veicot eksperimentu ar numurzīmju skaitīšanas metodi tika noskaidrots, ka 2015. g. 1. aprīlī veiktā tarifu paaugstināšana Rīgā veicina ilgstoši stāvošo transportlīdzekļu skaita samazinājumu, stāvvietas aprites paaugstināšanu, vidējā stāvēšanas laika samazinājumu, kā arī stāvvietu izmantošanas pieprasījuma samazinājumu. Darba gaitā noskaidrots, ka stāvvietu pieprasījums ir neelastīgs un autovadītāju turpinās izmantot stāvvietas neatkarīgi no cenas. Darba struktūra: darbs sastāv no 40 lapām, 6 tabulām, 12 attēliem, 30 formulām un 19 bibliogrāfiskiem nosaukumiem izmantoto literatūras avotu sarakstā. Darba eksperimentālā daļā tika veikti 2 eksperimenti. Kopējais darba apjoms ar inženierprojektu – 127 lapas.
Keywords autostāvvieta, stāvvieta, stāvlaukums, auto, vieglais transportlīdzeklis, efektivitāte, pilsēta, ceļš, iela, inženierbūve, tilts, upe, betons, stiegrojums, aprēķins, rasējums
Keywords in English parking lot, parking, car, vehicle, efficiency, city, road, street, bridge, river, concrete, reinforcement, engineering structure, calculation, drawing
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 13.01.2016 16:07:05