Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums iOS mobilo lietotņu testēšanas automatizācija
Nosaukums angļu valodā Automation of Testing of iOS Mobile Applications
Autors Jānis Skutelis
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Ivans Kuļešovs
Recenzents Dr. sc. ing. Artis Teilāns
Anotācija Darba autors izvirza hipotēzi, ka nav pieejams informācijas apkopojums, kas definētu konkrētas aktivitātes un pieejas, kā arī ierobežojumus, ar ko jāsaskaras testētājam, automatizējot mobilo lietotņu testpiemērus. Autors pēta pieejamo informāciju par testēšanu kā svarīgu elementu projektu dzīvesciklā. Pētījuma ietvaros autors veic pieejamo mobilo lietotņu testēšanas automatizācijas rīku apskatu, piedāvājot pamata analīzes posmus rīku izvēlē, rezultātā nonākot pie automatizācijas rīku īpašību uzskatāma kopsavilkuma, tiek definēti esošajiem risinājumiem piemītošie trūkumi. Esošā situācija nespēj apmierināt izvirzītās prasības, tādēļ tiek izveidots pielāgots testēšanas automatizācijas ietvars “tTap”, kas atrisina definētos trūkumus un padara automatizācijas procesus ērtākus. Darba noslēgumā autors sniedz ieskatu iOS mobilās lietotnes testēšanā un testēšanas automatizācijā, izmantojot izstrādāto ietvaru. Tiek sasniegts darba mērķis – izveidota analītiskā bāze mobilo lietotņu testēšanas rīku izvēlē un identificēti rīku trūkumi un/vai ierobežojumi, ar ko var sastapties testētājs, automatizējot testpiemērus iOS mobilajām lietotnēm, kā arī tiek piedāvāts risinājums šo ierobežojumu novēršanai. Darba apjoms - 99 lpp., 10 tabulas, 50 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Testēšana, Testēšanas automatizācija, Mobilo lietotņu testēšana, iOS, Ietvars
Atslēgas vārdi angļu valodā Testing, Automated testing, Mobile applications testing, iOS, Framework
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2016 13:21:19