Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language iOS mobilo lietotņu testēšanas automatizācija
Title in English Automation of Testing of iOS Mobile Applications
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Mg. sc. ing. Ivans Kuļešovs
Reviewer Dr. sc. ing. Artis Teilāns
Abstract Darba autors izvirza hipotēzi, ka nav pieejams informācijas apkopojums, kas definētu konkrētas aktivitātes un pieejas, kā arī ierobežojumus, ar ko jāsaskaras testētājam, automatizējot mobilo lietotņu testpiemērus. Autors pēta pieejamo informāciju par testēšanu kā svarīgu elementu projektu dzīvesciklā. Pētījuma ietvaros autors veic pieejamo mobilo lietotņu testēšanas automatizācijas rīku apskatu, piedāvājot pamata analīzes posmus rīku izvēlē, rezultātā nonākot pie automatizācijas rīku īpašību uzskatāma kopsavilkuma, tiek definēti esošajiem risinājumiem piemītošie trūkumi. Esošā situācija nespēj apmierināt izvirzītās prasības, tādēļ tiek izveidots pielāgots testēšanas automatizācijas ietvars “tTap”, kas atrisina definētos trūkumus un padara automatizācijas procesus ērtākus. Darba noslēgumā autors sniedz ieskatu iOS mobilās lietotnes testēšanā un testēšanas automatizācijā, izmantojot izstrādāto ietvaru. Tiek sasniegts darba mērķis – izveidota analītiskā bāze mobilo lietotņu testēšanas rīku izvēlē un identificēti rīku trūkumi un/vai ierobežojumi, ar ko var sastapties testētājs, automatizējot testpiemērus iOS mobilajām lietotnēm, kā arī tiek piedāvāts risinājums šo ierobežojumu novēršanai. Darba apjoms - 99 lpp., 10 tabulas, 50 attēli un 1 pielikums.
Keywords Testēšana, Testēšanas automatizācija, Mobilo lietotņu testēšana, iOS, Ietvars
Keywords in English Testing, Automated testing, Mobile applications testing, iOS, Framework
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.01.2016 13:21:19