Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Kvalitatīvas sistēmu analīzes nodrošināšana spējās pieejas projektos
Nosaukums angļu valodā Ensuring Qualitative System Analysis in Agile Projects
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Inese Šūpulniece
Recenzents Dr. sc. ing. Ginta Majore
Anotācija Viena no aktuālākajām projektu vadības metodoloģijām ir spējā pieeja. Taču daudzas biznesa organizācijas un jo īpaši valsts iestādes vēl arvien strādā pēc tradicionālajiem biznesa modeļiem. Projekti un izmaksas tiek plānotas noteiktam laika periodam, savstarpējās attiecības tiek realizētas ar līgumiem, arī dokumentācija ir svarīga projekta sastāvdaļa. Maģistra darba mērķis ir izpētīt, kā veiksmīgi un efektīvi realizēt projektu, kurā izstrādes process tiek organizēts atbilstoši spējai pieejai, bet pasūtītājam nepieciešami tradicionālās informācijas sistēmu izstrādes nodevumi. Darbs ir balstīts uz kāda Latvijas IT uzņēmuma pieredzi, kurā autore bija praksē. Darbā ir veikta plaša zinātniskās literatūras analīze, lai noskaidrotu problēmas aktualitāti un risinājumu alternatīvas. Apkopojot iegūtos secinājumus un saistīto problēmu risinājumus no literatūras, ir izstrādāti ieteikumi izstrādes un sistēmu analīzes procesa organizēšanas uzlabojumiem. Analizējot, gan izstrādes procesu, gan literatūru maģistra darba autore secinājusi, ka neatbilstoša izstrādes procesa plānošana un pārvaldības metodes izvēle palielina arī nekvalitatīvas sistēmanalīzes iespējamību, jo īpaši, ja projektu izstrādē tiek izmantota līdz šim neapgūta projektu vadības pieeja. Jaunas izstrādes pieejas ieviešana ir jāveic dinamiski pārejot no vecās uz jauno izstrādes pieeju. Maģistra darbs ir izklāstīts 130 lappusēs un sastāv no 22 tabulām un 22 attēliem.
Atslēgas vārdi Sistēmanalīze, spējās pieejas projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā System Analysis, Agile Projects
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2016 12:59:40