Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Kvalitatīvas sistēmu analīzes nodrošināšana spējās pieejas projektos
Title in English Ensuring Qualitative System Analysis in Agile Projects
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Inese Šūpulniece
Reviewer Dr. sc. ing. Ginta Majore
Abstract Viena no aktuālākajām projektu vadības metodoloģijām ir spējā pieeja. Taču daudzas biznesa organizācijas un jo īpaši valsts iestādes vēl arvien strādā pēc tradicionālajiem biznesa modeļiem. Projekti un izmaksas tiek plānotas noteiktam laika periodam, savstarpējās attiecības tiek realizētas ar līgumiem, arī dokumentācija ir svarīga projekta sastāvdaļa. Maģistra darba mērķis ir izpētīt, kā veiksmīgi un efektīvi realizēt projektu, kurā izstrādes process tiek organizēts atbilstoši spējai pieejai, bet pasūtītājam nepieciešami tradicionālās informācijas sistēmu izstrādes nodevumi. Darbs ir balstīts uz kāda Latvijas IT uzņēmuma pieredzi, kurā autore bija praksē. Darbā ir veikta plaša zinātniskās literatūras analīze, lai noskaidrotu problēmas aktualitāti un risinājumu alternatīvas. Apkopojot iegūtos secinājumus un saistīto problēmu risinājumus no literatūras, ir izstrādāti ieteikumi izstrādes un sistēmu analīzes procesa organizēšanas uzlabojumiem. Analizējot, gan izstrādes procesu, gan literatūru maģistra darba autore secinājusi, ka neatbilstoša izstrādes procesa plānošana un pārvaldības metodes izvēle palielina arī nekvalitatīvas sistēmanalīzes iespējamību, jo īpaši, ja projektu izstrādē tiek izmantota līdz šim neapgūta projektu vadības pieeja. Jaunas izstrādes pieejas ieviešana ir jāveic dinamiski pārejot no vecās uz jauno izstrādes pieeju. Maģistra darbs ir izklāstīts 130 lappusēs un sastāv no 22 tabulām un 22 attēliem.
Keywords Sistēmanalīze, spējās pieejas projekti
Keywords in English System Analysis, Agile Projects
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.01.2016 12:59:40