Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „ITS jaunāko tendenču analīze un pielietošanas iespējas” („Tilta pār Mazupi uz pašvaldības autoceļa B0014 būvniecība Zvārdes pagastā”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of the Newest Tendencies of ITS and Application Possibilities” („Construction of the Bridge over the River Mazupe on the Local Municipality Road Boo14 in Zvarde”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents A.Paeglītis, prof.
Anotācija Bakalaura darba ( ar inženierprojektu) tēma – “ITS JAUNĀKO TENDENČU ANALĪZE UN PIELIETOŠANAS IESPĒJAS ” (“TILTA PĀR MAZUPI UZ PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA B0014 BŪVNIECĪBA ZVĀRDES PAGASTĀ”). Izstrādāja Artūrs Skoriks. Darba vadītājs: Dr. sc. ing., prof. Juris Smirnovs, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāns. Hipotēze: maināmo informācijas zīmju izvietošana ir ekonomiski izdevīga neatkarīgi no satiksmes intensitātes. Darba mērķis: veikt inteliģento transporta sistēmu analīzi un noteikt, pie kādas satiksmes intensitātes mainīgās informācijas ceļu zīmes pie Ventspils paceļamā tilta kļūs rentablas. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt zinātnisko literatūru par inteliģentajām transporta sistēmām, to pielietošanu, jaunākajām tendencēm un risinājumiem Latvijā; 2. Veikt sastrēguma aprēķinu un noteikt izmaksas, kas varētu rasties sastrēguma dēļ Ventspilī, uz paceļamā tilta pār Ventu; 3. Izanalizēt rezultātus un secināt, vai maināmo informācijas zīmju izvietošana Ventspilī ir ekonomiski izdevīga; Inženierprojekta darba uzdevumi: 1. Izstrādāt un piedāvāt 3 pārbūves variantus tiltam pār Mazupi uz autoceļa B0014; 2. Veikt variantu tehniski ekonomisko salīdzinājumu un izvēlēties izdevīgāko risinājumu; 3. Projektēt tiltu atbilstoši normatīvajiem aktiem; Pētījumā secināts, ka maināmās informācijas zīmes ir izdevīgs satiksmes dalībnieku informēšanas līdzeklis, kas var ne tikai samazināt finansiālos zaudējumus, ko rada sastrēgums, bet arī padarīt braukšanu drošāku un mierīgāku, tādējādi veicinot labāku autovadītāju kultūru. Darba struktūra: darbs sastāv 225 lapām, 21 tabulas, 61 attēla, 97 formulām, 13 rasējumiem, 30 bibliogrāfiskajiem avotiem.
Atslēgas vārdi its, inteliģentās transporta sistēmas, viedās transporta sistēmas, maināmās ceļa zīmes, tilts, rasējums
Atslēgas vārdi angļu valodā its, intelligent transportation systems, variable message signs, bridge, drawing
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2016 21:18:41