Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „ITS jaunāko tendenču analīze un pielietošanas iespējas” („Tilta pār Mazupi uz pašvaldības autoceļa B0014 būvniecība Zvārdes pagastā”)
Title in English „Analysis of the Newest Tendencies of ITS and Application Possibilities” („Construction of the Bridge over the River Mazupe on the Local Municipality Road Boo14 in Zvarde”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor J.Smirnovs
Reviewer A.Paeglītis, prof.
Abstract Bakalaura darba ( ar inženierprojektu) tēma – “ITS JAUNĀKO TENDENČU ANALĪZE UN PIELIETOŠANAS IESPĒJAS ” (“TILTA PĀR MAZUPI UZ PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA B0014 BŪVNIECĪBA ZVĀRDES PAGASTĀ”). Izstrādāja Artūrs Skoriks. Darba vadītājs: Dr. sc. ing., prof. Juris Smirnovs, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāns. Hipotēze: maināmo informācijas zīmju izvietošana ir ekonomiski izdevīga neatkarīgi no satiksmes intensitātes. Darba mērķis: veikt inteliģento transporta sistēmu analīzi un noteikt, pie kādas satiksmes intensitātes mainīgās informācijas ceļu zīmes pie Ventspils paceļamā tilta kļūs rentablas. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt zinātnisko literatūru par inteliģentajām transporta sistēmām, to pielietošanu, jaunākajām tendencēm un risinājumiem Latvijā; 2. Veikt sastrēguma aprēķinu un noteikt izmaksas, kas varētu rasties sastrēguma dēļ Ventspilī, uz paceļamā tilta pār Ventu; 3. Izanalizēt rezultātus un secināt, vai maināmo informācijas zīmju izvietošana Ventspilī ir ekonomiski izdevīga; Inženierprojekta darba uzdevumi: 1. Izstrādāt un piedāvāt 3 pārbūves variantus tiltam pār Mazupi uz autoceļa B0014; 2. Veikt variantu tehniski ekonomisko salīdzinājumu un izvēlēties izdevīgāko risinājumu; 3. Projektēt tiltu atbilstoši normatīvajiem aktiem; Pētījumā secināts, ka maināmās informācijas zīmes ir izdevīgs satiksmes dalībnieku informēšanas līdzeklis, kas var ne tikai samazināt finansiālos zaudējumus, ko rada sastrēgums, bet arī padarīt braukšanu drošāku un mierīgāku, tādējādi veicinot labāku autovadītāju kultūru. Darba struktūra: darbs sastāv 225 lapām, 21 tabulas, 61 attēla, 97 formulām, 13 rasējumiem, 30 bibliogrāfiskajiem avotiem.
Keywords its, inteliģentās transporta sistēmas, viedās transporta sistēmas, maināmās ceļa zīmes, tilts, rasējums
Keywords in English its, intelligent transportation systems, variable message signs, bridge, drawing
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 12.01.2016 21:18:41