Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodeļa veidošana heterogēnām informācijas sistēmām
Nosaukums angļu valodā Developing a Hybrid Access Control Model for Heterogeneous Information Systems
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jans Šlihte
Recenzents p
Anotācija Pieejas tiesību pārvaldības modeļu izveide ir svarīgs pieejas tiesību pārvaldības sistēmu izstrādes posms. Laika gaitā ir definēti vairāki pieejas tiesību pārvaldības modeļu veidi, kas nodrošina modeļu definēšanu atšķirīgām informācijas sistēmām. Informācijas sistēmām attīstoties, var rasties situācijas, kad kāds konkrēts pieejas tiesību pārvaldības modeļa veids nespēj pilnībā attēlot uzņēmuma pieejas tiesību politikas. Kā viens no iespējamajiem problēmas risinājumiem ir pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodeļa izveide. Pētījuma mērķis ir izveidot pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodeli un novērtēt izveidotā modeļa efektivitāti uzņēmumam ar heterogēnu IT infrastruktūru. Pētījuma gaitā apskatīti esošie pieejas tiesību pārvaldības modeļu veidi, uz kuru pamata izstrādāts novērtējamais pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodelis. Modeļa izstrādē izmantotas gan vizuālās, gan tekstuālās hibrīdmodeļu izstrādes valodas. Rezultātā izstrādāti 7 tekstuālie un 7 vizuālie pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodeļi. Abu veidu modeļi tika salīdzināti un novērtēti, izmantojot darbā definētos vērtēšanas kritērijus. Ņemot vērā modeļu vērtēšanas rezultātus, tika veikti secinājumi par pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodeļiem un to izveides valodu efektivitāti. Tika identificēti konkrētas problēmas atsevišķos pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodeļa izveides posmos un definēti ieteikumi modeļa izveides rīku un metožu pilnveidošanai. Darba apjoms - 124 lpp., 17 tabulas un 22 attēli.
Atslēgas vārdi Pieejas tiesību pārvaldība, Pieejas tiesību pārvaldības modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Access Control, Access Control Model
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2016 10:27:26