Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodeļa veidošana heterogēnām informācijas sistēmām
Title in English Developing a Hybrid Access Control Model for Heterogeneous Information Systems
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jans Šlihte
Reviewer p
Abstract Pieejas tiesību pārvaldības modeļu izveide ir svarīgs pieejas tiesību pārvaldības sistēmu izstrādes posms. Laika gaitā ir definēti vairāki pieejas tiesību pārvaldības modeļu veidi, kas nodrošina modeļu definēšanu atšķirīgām informācijas sistēmām. Informācijas sistēmām attīstoties, var rasties situācijas, kad kāds konkrēts pieejas tiesību pārvaldības modeļa veids nespēj pilnībā attēlot uzņēmuma pieejas tiesību politikas. Kā viens no iespējamajiem problēmas risinājumiem ir pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodeļa izveide. Pētījuma mērķis ir izveidot pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodeli un novērtēt izveidotā modeļa efektivitāti uzņēmumam ar heterogēnu IT infrastruktūru. Pētījuma gaitā apskatīti esošie pieejas tiesību pārvaldības modeļu veidi, uz kuru pamata izstrādāts novērtējamais pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodelis. Modeļa izstrādē izmantotas gan vizuālās, gan tekstuālās hibrīdmodeļu izstrādes valodas. Rezultātā izstrādāti 7 tekstuālie un 7 vizuālie pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodeļi. Abu veidu modeļi tika salīdzināti un novērtēti, izmantojot darbā definētos vērtēšanas kritērijus. Ņemot vērā modeļu vērtēšanas rezultātus, tika veikti secinājumi par pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodeļiem un to izveides valodu efektivitāti. Tika identificēti konkrētas problēmas atsevišķos pieejas tiesību pārvaldības hibrīdmodeļa izveides posmos un definēti ieteikumi modeļa izveides rīku un metožu pilnveidošanai. Darba apjoms - 124 lpp., 17 tabulas un 22 attēli.
Keywords Pieejas tiesību pārvaldība, Pieejas tiesību pārvaldības modelis
Keywords in English Access Control, Access Control Model
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.01.2016 10:27:26