Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Minerālmateriālu un bitumena mijiedarbības noteikšana un analīze” („Piedrujas ielas posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „ Determination and Analysis of Aggregate and Bitumen Interaction” („Reconstruction of Piedrujas Street”)
Autors Ieva Zaharova
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents M.Zaumanis
Anotācija Anotācija Bakalaura darba ar inženierprojektu tēma ir “Minerālmateriālu un bitumena mijiedarbības notekšana un analīze (Piedrujas ielas posma Rīgā rekonstrukcija)”. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt vairākas minerālmateriāla un bitumena mijiedarbības noteikšanas metodes, analizēt un salīdzināt tās. Lai sasniegtu savu izvirzīto mērķi, galvenie uzdevumi, kas jāveic, ir dažādu minerālmateriāla un bitumena mijiedarbības testa metožu apskatīšana, salīdzināšana un analīze. Pēc metožu analīzes jāizvērtē vai šīs metodes dod nepieciešamos rezultātus, lai projektētu ilgmūžīgu ceļa seguma materiālu. Bakalaura daļas analītiskajā daļā ir apskatītas 6 dažādas bitumena un minerālmateriāla mijiedarbības testēšanas metodes. Pēc testa metožu aprakstīšanas, tās tiek salīdzinātas un analizēti rezultāti, kādus no tām iegūst. Tika secināts, ka neviens no testiem nedod iespēju pilnībā novērtēt minerālmateriāla un bitumena adhēziju. Nepieciešams veikt vairākus testus, lai novērtētu adhēzijas stiprumu gan slodzes, gan mitruma un temperatūras ietekmē. Inženierprojekta gaitā tika izstrādāts “Piedrujas ielas Rīgā pārbūves” projekts. Tā ir divbrauktuvju iela Rīgā, katrā virzienā 2 joslas. Posma garums 1.25km. Piedrujas iela ir CII kategorijas iela. Inženierprojekta darbā apkopota informācija par ielas posma esošo situāciju, tehniskajiem risinājumiem. Kā arī norādītas rekomendācijas būves uzturēšanai un pievienotas ceļu specifikācijas būvdarbu laikā veicamajiem darbiem. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no 125 lappusēm. Grafiskajā daļā izstrādāti 9 rasējumi, saskaņā ar izsniegto bakalaura darba uzdevumu. Darbā ievietoti 47 attēli (t.sk.fotogrāfijas), 8 tabulas, darba veikšanas procesā izmantoti 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi MINERĀLMATERIĀLU UN BITUMENA MIJIEDARBĪBAS NOTEIKŠANA UN ANALĪZE
Atslēgas vārdi angļu valodā “Determination and Analysis of Aggregate and Bitumen Interaction”
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2016 01:00:55