Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Jaunā Ergo Latvija kompānijas vadības stratēģja
Nosaukums angļu valodā New ERGO at Latvia Company Management Strategy
Autors Ilona Drēska
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Dzedons
Recenzents I.Jākobsone
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Apdrošināšanas kompānijas ERGO vadības attīstības stratēģija”. Darbs balstīts uz apdrošināšanas industrijas, apdrošināšanas kompānijā ERGO(Uzņēmums) esošās situācijas un aktuālo tirgus tendenču analīzi, ar mērķi ieteikt Uzņēmumam turpmākās darbības virzienus un iespējamās attīstības perspektīvas. Darba izstrādes gaitā tiek analizēta vide, kurā Uzņēmums veic savu uzņēmējdarbību. Lai izvērtētu Uzņēmuma lomu apdrošināšanas industrijā, tiek izvērtēti tuvākie Uzņēmuma konkurenti, to ietekme, kā arī to tirgus daļa. Darba gaitā tiek izvērtētas Uzņēmumam raksturīgās kompetences, iespējas un organizācijas struktūra, konkurences priekšrocības, rentabilitāte. Autors sava darbā apskatījis arī Uzņēmuma centienus ieviest jauninājumus un pilnveidot integrāciju interneta vidē. Analīzes rezultātā iegūtie secinājumi tiek izmantoti, lai definētu Uzņēmuma turpmāko attīstības stratēģiju šodienas tirgus un konkurences apstākļos. Darbā izmantotie informācijas avoti ir stratēģijas un marketinga teorija, uzņēmuma iekšējā informācija un publiski pieejamie dati - uzņēmuma mājas lapa, pētījumi par industriju, publiskas datu bāzes, publikācijas, pēdējie industrijas ziņojumi un piemēri. Darbā iekļautas 12 tabulas, 11 grafiki un 3 pielikumi. Maģistra darba valoda – angļu.
Atslēgas vārdi Maģistra darba nosaukums ir „Apdrošināšanas kompānijas ERGO vadības attīstības stratēģija”. Darbs balstīts uz apdrošināšanas industrijas, apdrošināšanas kompānijā ERGO(Uzņēmums) esošās situācijas un aktuālo tirgus tendenču analīzi, ar mērķi ieteikt Uzņēmumam turpmākās darbības virzienus un iespējamās attīstības perspektīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā Master thesis is written review and analysis of Insurance industry and ERGO non-life Insurance Company in Latvia and Baltic countries development perspectives.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2016 10:22:16