Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Jaunā Ergo Latvija kompānijas vadības stratēģja
Title in English New ERGO at Latvia Company Management Strategy
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Dzedons
Reviewer I.Jākobsone
Abstract Maģistra darba nosaukums ir „Apdrošināšanas kompānijas ERGO vadības attīstības stratēģija”. Darbs balstīts uz apdrošināšanas industrijas, apdrošināšanas kompānijā ERGO(Uzņēmums) esošās situācijas un aktuālo tirgus tendenču analīzi, ar mērķi ieteikt Uzņēmumam turpmākās darbības virzienus un iespējamās attīstības perspektīvas. Darba izstrādes gaitā tiek analizēta vide, kurā Uzņēmums veic savu uzņēmējdarbību. Lai izvērtētu Uzņēmuma lomu apdrošināšanas industrijā, tiek izvērtēti tuvākie Uzņēmuma konkurenti, to ietekme, kā arī to tirgus daļa. Darba gaitā tiek izvērtētas Uzņēmumam raksturīgās kompetences, iespējas un organizācijas struktūra, konkurences priekšrocības, rentabilitāte. Autors sava darbā apskatījis arī Uzņēmuma centienus ieviest jauninājumus un pilnveidot integrāciju interneta vidē. Analīzes rezultātā iegūtie secinājumi tiek izmantoti, lai definētu Uzņēmuma turpmāko attīstības stratēģiju šodienas tirgus un konkurences apstākļos. Darbā izmantotie informācijas avoti ir stratēģijas un marketinga teorija, uzņēmuma iekšējā informācija un publiski pieejamie dati - uzņēmuma mājas lapa, pētījumi par industriju, publiskas datu bāzes, publikācijas, pēdējie industrijas ziņojumi un piemēri. Darbā iekļautas 12 tabulas, 11 grafiki un 3 pielikumi. Maģistra darba valoda – angļu.
Keywords Maģistra darba nosaukums ir „Apdrošināšanas kompānijas ERGO vadības attīstības stratēģija”. Darbs balstīts uz apdrošināšanas industrijas, apdrošināšanas kompānijā ERGO(Uzņēmums) esošās situācijas un aktuālo tirgus tendenču analīzi, ar mērķi ieteikt Uzņēmumam turpmākās darbības virzienus un iespējamās attīstības perspektīvas
Keywords in English Master thesis is written review and analysis of Insurance industry and ERGO non-life Insurance Company in Latvia and Baltic countries development perspectives.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 11.01.2016 10:22:16