Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Ierīce ar viedtekstila sensoriem elpošanas kustību monitorēšanai
Nosaukums angļu valodā Device with Smart Textile Sensors for Breathing Movement Monitoring
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Aleksejs Kataševs
Recenzents Juris Lauznis, SIA „INTEGRIS” direktors (2003-present)
Anotācija Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt viedtekstila ierīci izmantojot RTU izstrādātos viedā tekstila sensorus, kas ļauj monitorēt elpošanas kustības pacientiem dažādos videnes segmentos. Darba uzdevumi ir apskatīt analogus risinājumus elpošanas monitorēšanai izmantojot tekstilsensorus, veikt variantu salīdzinājumu, izstrādāt tehnisko uzdevumu elpošanas kustību monitorēšanas ierīces izstrādei, izgatavot ierīci, izstrādāt datu savākšanas shēmu, izstrādāt ierīces pārbaudes tehnoloģiju, veikt spiedplates izgatavošanas tehnoloģisko aprakstu, veikt viedtekstila ierīces izgatavošanas izmaksas izmaksu aprēķinus, izstrādāt ierīces civilās aizsardzības rīcības avārijas situācijā un vides aizsardzības noteikumus, izstrādāt darba aizsardzības noteikumus strādājot ar ierīci, izstrādāt grafisko daļu un secinājumus par sasniegtajiem rezultātiem un rekomendācijas rezultātu izmantošanai. Darbs sastāv no divām daļām: aprakstošā un grafiskā. Aprakstošā daļa sastāv no ievada, analītiskās daļas, variantu salīdzināšanas, tehniskā uzdevuma, ierīces izgatavošanas, datu savākšanas shēmas izgatavošanas, ierīces pārbaudes tehnoloģijas, spiedplates izgatavošanas tehnoloģijas, izmaksas aprēķiniem, civilās aizsardzības, vides aizsardzības un darba aizsardzības noteikumiem, secinājumiem un rezultātu rekomendācijām. Grafiskā daļa sastāv no variantu salīdzinājuma, kopskata rasējuma, kopsalikuma rasējuma, vadības bloka detaļu rasējumi, savākšanas ierīces principiālā shēma, tehnoloģiskā spiedplates izstrādes procesa un ierīces izvietojuma plāna. Darbs rakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 65 lapaspuses, 50 attēli, 10 tabulas un 3 pielikumi. Izmantoti 42 literatūras avoti. Darbam ir pievienoti 7 rasējumi.
Atslēgas vārdi Elpošana, kustību monitorēšana, viedtekstils, viedais tekstils, tekstilsensori, elektronika
Atslēgas vārdi angļu valodā Breathing, movement monitoring, smart textiles, textile sensors, electronics
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2016 10:56:41