Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Ierīce ar viedtekstila sensoriem elpošanas kustību monitorēšanai
Title in English Device with Smart Textile Sensors for Breathing Movement Monitoring
Department
Scientific advisor Aleksejs Kataševs
Reviewer Juris Lauznis, SIA „INTEGRIS” direktors (2003-present)
Abstract Inženierprojekta mērķis ir izstrādāt viedtekstila ierīci izmantojot RTU izstrādātos viedā tekstila sensorus, kas ļauj monitorēt elpošanas kustības pacientiem dažādos videnes segmentos. Darba uzdevumi ir apskatīt analogus risinājumus elpošanas monitorēšanai izmantojot tekstilsensorus, veikt variantu salīdzinājumu, izstrādāt tehnisko uzdevumu elpošanas kustību monitorēšanas ierīces izstrādei, izgatavot ierīci, izstrādāt datu savākšanas shēmu, izstrādāt ierīces pārbaudes tehnoloģiju, veikt spiedplates izgatavošanas tehnoloģisko aprakstu, veikt viedtekstila ierīces izgatavošanas izmaksas izmaksu aprēķinus, izstrādāt ierīces civilās aizsardzības rīcības avārijas situācijā un vides aizsardzības noteikumus, izstrādāt darba aizsardzības noteikumus strādājot ar ierīci, izstrādāt grafisko daļu un secinājumus par sasniegtajiem rezultātiem un rekomendācijas rezultātu izmantošanai. Darbs sastāv no divām daļām: aprakstošā un grafiskā. Aprakstošā daļa sastāv no ievada, analītiskās daļas, variantu salīdzināšanas, tehniskā uzdevuma, ierīces izgatavošanas, datu savākšanas shēmas izgatavošanas, ierīces pārbaudes tehnoloģijas, spiedplates izgatavošanas tehnoloģijas, izmaksas aprēķiniem, civilās aizsardzības, vides aizsardzības un darba aizsardzības noteikumiem, secinājumiem un rezultātu rekomendācijām. Grafiskā daļa sastāv no variantu salīdzinājuma, kopskata rasējuma, kopsalikuma rasējuma, vadības bloka detaļu rasējumi, savākšanas ierīces principiālā shēma, tehnoloģiskā spiedplates izstrādes procesa un ierīces izvietojuma plāna. Darbs rakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 65 lapaspuses, 50 attēli, 10 tabulas un 3 pielikumi. Izmantoti 42 literatūras avoti. Darbam ir pievienoti 7 rasējumi.
Keywords Elpošana, kustību monitorēšana, viedtekstils, viedais tekstils, tekstilsensori, elektronika
Keywords in English Breathing, movement monitoring, smart textiles, textile sensors, electronics
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 08.01.2016 10:56:41