Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga stratēģijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing Strategies of Catering Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Diāna Aleksandrova, IEVF doktorante, Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba autors: Veismane I. (2016.) Maģistra darba tēma: Mārketinga stratēģijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā Autors ir studējis: RTU IEVF Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūtā, studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Maģistra darba vadītājs: RTU docente, Dr.oec. Rita Greitāne Maģistra darba mērķis ir mārketinga stratēģijas izstrāde sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā. Maģistra darbs sastāv no analītiskās, lietišķā pētījuma un projektu daļas. Maģistra darba apjoms ir 96 lapas. Darbā ietilpst 49 attēli un 21 tabula. Analītiskajā daļā ir raksturotas sabiedriskās ēdināšanas nozares attīstības tendences Eiropā, kā arī veikta Latvijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu analīze, kā arī tas, kā šie uzņēmumi realizē mārketinga darbības. Lietišķā pētījuma daļā ir raksturotas mārketinga stratēģijas, to ietekmējošie faktori kā arī izpētīta esošā situācija uzņēmumos – kādas mārketinga stratēģijas tiek pielietotas un kādas būtu jāpielieto, veiksmīgai uzņēmumu darbībai. Projekta daļā tiek analizēts uzņēmums „Coffee Nation”, tā pielietotās mārketinga darbības, kā arī izstrādāta jauna, pilnveidota mārketinga stratēģija. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir attīstīt konkurētspējīgo priekšrocību, balstoties uz funkcionālā līmeņa stratēģiju mārketinga galvenajiem uzdevumiem – pievērst uzmanību klientu vajadzībām, stiprināt to lojalitāti un uzlabot uzņēmuma pārvaldes tehnoloģjas.
Atslēgas vārdi mārketinga stratēģijas sabiedriskā ēdināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing strategies catering
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2016 05:44:44