Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mārketinga stratēģijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā"
Title in English "Marketing Strategies of Catering Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Diāna Aleksandrova, IEVF doktorante, Mg.oec.
Abstract Maģistra darba autors: Veismane I. (2016.) Maģistra darba tēma: Mārketinga stratēģijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā Autors ir studējis: RTU IEVF Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūtā, studiju programmā „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Maģistra darba vadītājs: RTU docente, Dr.oec. Rita Greitāne Maģistra darba mērķis ir mārketinga stratēģijas izstrāde sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā. Maģistra darbs sastāv no analītiskās, lietišķā pētījuma un projektu daļas. Maģistra darba apjoms ir 96 lapas. Darbā ietilpst 49 attēli un 21 tabula. Analītiskajā daļā ir raksturotas sabiedriskās ēdināšanas nozares attīstības tendences Eiropā, kā arī veikta Latvijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu analīze, kā arī tas, kā šie uzņēmumi realizē mārketinga darbības. Lietišķā pētījuma daļā ir raksturotas mārketinga stratēģijas, to ietekmējošie faktori kā arī izpētīta esošā situācija uzņēmumos – kādas mārketinga stratēģijas tiek pielietotas un kādas būtu jāpielieto, veiksmīgai uzņēmumu darbībai. Projekta daļā tiek analizēts uzņēmums „Coffee Nation”, tā pielietotās mārketinga darbības, kā arī izstrādāta jauna, pilnveidota mārketinga stratēģija. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir attīstīt konkurētspējīgo priekšrocību, balstoties uz funkcionālā līmeņa stratēģiju mārketinga galvenajiem uzdevumiem – pievērst uzmanību klientu vajadzībām, stiprināt to lojalitāti un uzlabot uzņēmuma pārvaldes tehnoloģjas.
Keywords mārketinga stratēģijas sabiedriskā ēdināšana
Keywords in English marketing strategies catering
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 08.01.2016 05:44:44