Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Banku darbības rādītājus ietekmējošie faktori Latvijā
Nosaukums angļu valodā Factors Affecting Bank Performance in Latvia
Autors Tofik Suleymanov
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Leonards Budņiks
Anotācija Suleymanov T. Banku darbības rezultātus ietekmējošie faktori Latvijā: Bakalaura darbs / T.Suleymanov, prof. E.Gaile-Sarkane – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, Bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 58 lapaspuses (neskaitot pielikumus). Tajā ietilpst Ievads, Analitiskā un Prakstiskā daļa, Secinājumi un Literatūras saraksts. Literatūras sarakstā ir 51 informācijas resurss. Bakalaura darbā ir 6 attēli, 23 tabulas, 7 formulas un 4 pielikumi. Analitiskā daļa ietver trīs sadaļas, kuras ir veltītas bankas darbības rezultātu (bank performance) koncepcijas un bankas darbības rezultātu novērtēšanas rādītāju analīzei. Turklāt ir veikts pētījuma vides – Latvijas banku sektora –apskats. Praktiskā daļa sastāv no trīm sadaļām, kuras ir veltītas Latvijas banku darbības rezultātu ietekmējošo faktoru analīzei. Bakalaura darba autors izmantoja tādas pētījuma metodes, kā ķēžu substitūcijas metode faktoru analīzei, korelācijas analīze un lineārās regressijas analīze. Pētījuma mērķiem tika izmantoti dati par 2007-2014 gadu no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas komercbanku asociācijas statistikas datu bāzēm. Datu apstrāde tika veikta ar SPSS 19.0 programmas palīdzību.
Atslēgas vārdi Banka sniegums, Banku darbības rezultātus ietekmējošie faktori, banka rentabilitāte, Latvijas banku sektors, korelācija, regressijas analīze, tīrie procentu ienākumi, Neto maksas un komisijas naudas ienākumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Bank Performance, Factors Affecting Bank Performance, Bank Profitability, Latvian Banking Sector, Correlation, Regression Analysis, Net Interest Margin, Net Fees and Commision Income
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2016 19:50:00